Navigácia

Obsah

DHZ Raslavice

 

DHZ Raslavice A -Súťaž na Radničnom námestí v Bardejove čas:16,33 2.miesto

DHZ Raslavice video zo súťaže v Zlatom 2. miesto

DHZ Raslavice A Bardejov

DHZ Raslavice 1. pokus v Hermanovciach

DHZ Raslavice Ženy na súťaži vo Vyšnej Voli kde s časom 22,60s..skončili na 1. mieste

DHZ Raslavice Štafeta na okresnej súťaži v Bardejove 4-tá najlepšia čas: 81s

DHZ Raslavice A

DHZ Raslavice Raslavice s mašinou z Terňe

dhz raslavice B súťaž Raslavice

DHZ Raslavice súťaž v Hermanovciach....čas 16,73s.....3. miesto

DHZ Raslavice mužstvo A...súťaž v Raslaviciach 2 pokus ..3.miesto

DHZ Raslavice Ženy na Šarišskom pohári čas 23,98s

DHZ Terňa 1.súťažný útok Raslavice

DHZ Raslavice Okresná súťaž v Bardejove 4. miesto čas: 19,37s

DHZ Raslavice súťaž v Giraltovciach 3. miesto čas: 18,50

DHZ Terňa ženy 1.súťažný útok Raslavice