Navigácia

Obsah

Obec Raslavice sa nachádza v severovýchodnej oblasti Slovenska na južnom okraji  Bardejovského okresu, približne v polovici hlavnej trasy medzi Prešovom a Bardejovom. Návštevníkom obec ponúka množstvo kultúrnych a prírodných atrakcií. V obci sa nachádzajú 4 národné kultúrne pamiatky, Galéria ľudového umenia Horného Šariša, ale hlavne Raslavice sú v širokom okolí známe ako "folklórna obec". Pestrý tanečný a hudobný folklór je dôsledkom geografickej polohy a z nej vyplývajúcich historických súvislostí. Raslavičania mali vždy svojráznu kultúru a snažili sa ju udržať pre budúce pokolenia. Sú známi svojimi piesňami a tancami, ktoré ich sprevádzali po celý hospodársky rok, od kolísky až po hrob. V Raslaviciach vyrástlo mnoho ľudových umelcov, ktorí viedli nasledujúce mladšie generačné vrstvy populácie k pozitívnemu vnímaniu tradičného umenia, jeho tradovaniu a ochrane, čím v obci dodnes vládne čulý "folklórny duch".

 

Samosprávny kraj: Prešovský Obec Raslavice
Okres: Bardejov
Región: Horný Šariš
IČO: 00322521
Počet obyvateľov: 2721
Rozloha: 1646 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1261
Starosta: Marek Rakoš
Tel.: +421 54 4792 222