Navigácia

Obsah

Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

OBEC RASLAVICE
V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje obec Raslavice na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

 

Profil verejného obstarávateľa na Úrade pre verejné obstarávanie:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5517?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=Raslavice&ico=&obec=&month=&year=2017&text=IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
IČO: 00322521
DIČ: 2020624606
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., č.ú.: 1921522/0200

KONTAKTNÁ OSOBA
Marek Rakoš, starosta obce


ADRESA
Obec Raslavice
Hlavná 154
086 41 Raslavice

KONTAKT
Telefón: +421544792222
Fax: +421544792222
e-mail: obec@raslavice.sk
internetová adresa: www.raslavice.sk