Navigácia

Obsah

 

  Menný zoznam zamestnancov OcÚ Raslavice    
Rakoš Marek       starosta obce      starosta@raslavice.sk 915 564 655
Buranovský Šimon prednosta obce prednosta@raslavice.sk 0919 459 789
Adamčaková Zuzana Mgr.  projektový manažér zuzana.adamcakova@raslavice.sk 907 337 794
Konturová Milena personalistka milena.konturova@raslavice.sk 544 792 222
Salokyová Zuzana administratívny pracovník -  dane zuzana.salokyova@raslavice.sk 544 882 098
Sabolová Janka Ing. administratívny pracovník - pokladňa janka.sabolova@raslavice.sk 544 882 098
Ščešňaková Mária, Mgr. matrikárka maria.scesnakova@raslavice.sk 544 792 222
Paľová Lenka Mgr. hlavný ekonóm lenka.palova@raslavice.sk 919 455 933
Petrová Slávka  účtovníčka slavka.petrova@raslavice.sk 919 455 933
Jančošková Jana Mgr. terénna sociálna pracovníčka martina.durakova@raslavice.sk 902 914 070
Petrík Maroš Mgr. terénny pracovník maros.petrik@raslavice.sk 902 914 070
Birošová Mária     terénna pracovníčka maria.birosova@raslavice.sk 902 914 070
Duraková Martina Mgr posudková činnosť, opatrovateľská služba, Denný stacionár martina.durakova@raslavice.sk 902 914 070
Markušová Eva administratívny pracovník stavebnej agendy eva.markusova@raslavice.sk 0917 708 651
Matijová Ľubica koordinátorka malých obecných služieb lubica.matijova@raslavice.sk 0903 540 701
Kočambová Anna administratívny pracovník spoločného stavebného úradu stavebnyurad@raslavice.sk 0917 708 651
Ščerba Vincent správca ČOV info@raslavice.sk 0919 347 838
Chovanec Rudolf šofér info@raslavice.sk  
Fignárová Katarína pracovníčka zberného dvora info@raslavice.sk 0919 221 071
Miestna občianska poriadková služba verejný poriadok v obci   0919 380 208
Džalajová Eva upratovačka