Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.10.2021

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

2021/136

1 068,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

13.10.2021

Zmluva o grantovom účte

2021/135

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a. s. Žilina, Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

11.10.2021

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov

2021/134

Neuvedené

Divadelný súbor NA SKOK

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

11.10.2021

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov

2021/133

Neuvedené

Folklórna skupina Raslavičan z Raslavíc o.z.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

06.10.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 0919 459 789

2021/132

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

06.10.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 0919 455 933

2021/131

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

06.10.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 0903 540 701

2021/130

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

06.10.2021

Zmluva o dielo

2021/129

6 336,00 EUR

Sagansport s.r.o., Duklianska 15, 08501 Bardejov

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

05.10.2021

Kúpna zmluva

2021/128

9,90 EUR

Slovak Telekom, a.s., Poštová 3049/1, 01008 Žilina

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

05.10.2021

Kúpna zmluva

2021/127

9,90 EUR

Slovak Telekom, a.s., Poštová 3049/1, 01008 Žilina

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

30.09.2021

KÚPNA ZMLUVA - Milk AGRO

2021/126

Neuvedené

MILK-AGRO, spol. s r.o.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

29.09.2021

Zmluva o zduženej dodávke plynu koncovému odberateľovi plynu

2021/125

Neuvedené

ELGAS, s.r.o., Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

29.09.2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Z-302021AWQ7-1758/2021

2021/124

782 352,94 EUR

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

24.09.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo: ZM_SEP-IMRK3-2019-002558 zo dňa 04.06.2019, názov projektu: „Miestna občianska poriadková služba v Raslaviciach“

2021/123

87 631,20 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

23.09.2021

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2021/122

25,00 EUR

Milena Novotná rod. Miščiková

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

23.09.2021

Zmluva o grantovom účte

2021/121

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a. s. Žilina, Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

23.09.2021

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

2021/120

Neuvedené

Imrich Goliaš - LIANA-GOLF Raslavice,Lopuchovská 734/1,086 41,Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

22.09.2021

Zmluva o dielo

2021/119

9 414,00 EUR

NESTaudio s.r.o., Mihaľov 2495, 085 01 Bardejov

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

22.09.2021

Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy

2021/118

Neuvedené

Východoslovenská distribučná a.s.s

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

18.09.2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO2-SC211-2018-40/37

2021/117

190 925,25 EUR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

18.09.2021

Dodatok č. 5/2021 k Nájomnej zmluve

2021/116

780,00 EUR

DENTACARE, s.r.o.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

18.09.2021

Dodatok č. 1/2021 k zmluve o spolupráci č. USVRK-OIP-2020/001579-071 zo dňa 23.10.2020

2021/115

72 417,60 EUR

Úrad vlády SR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

15.09.2021

Zmluva o grantovom učte

2021/114

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a. s. Žilina, Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

08.09.2021

Dodatok č. 1 k zmluve

2021/113

Neuvedené

Klima - Therm Prešov, s.r.o., 49, 08643 Buclovany

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

08.09.2021

Dodatok č. 01/2022 k Zmluve o združenej dodávke elektriny koncového odberateľovi elektriny

2021/112

Neuvedené

ELGAS, s.r.o., Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: