Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.01.2019

Zmluva č. 161/2016 - dodatok č. 1 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie

2019/010

Neuvedené

VaK SERVIS, s.r.o., Kuzmányho 5000/1, 05801 Poprad

Obec Raslavice

22.01.2019

Dodatok č. 2 ku kúpno predajnej zmluve

2019/009

Neuvedené

Sokolová Mária

Obec Raslavice

21.01.2019

Kúpno predajná zmluva

2019/008

96,00 EUR

Martaus Jozef

Obec Raslavice

17.01.2019

Dodatok č. 3 k zmluve č. 10-000056692PO2012

2019/007

Neuvedené

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice

Obec Raslavice

17.01.2019

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

2019/006

Neuvedené

Ivanková Jana

Obec Raslavice

17.01.2019

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

2019/005

Neuvedené

Harčárová Cecília

Obec Raslavice

17.01.2019

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

2019/004

Neuvedené

Halečková Anna

Obec Raslavice

17.01.2019

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

2019/003

Neuvedené

Kovalčin Štefan

Obec Raslavice

17.01.2019

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

2019/002

Neuvedené

Jackanin Anton

Obec Raslavice

17.01.2019

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2019/001

40,00 EUR

Matys Ján

Obec Raslavice

02.01.2019

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2018/201

25,00 EUR

Dercová Gabriela

Obec Raslavice

02.01.2019

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2018/200

25,00 EUR

Husárová Justína

Obec Raslavice

02.01.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

2018/199

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

Obec Raslavice

02.01.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

2018/198

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

Obec Raslavice

02.01.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

2018/197

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

Obec Raslavice

02.01.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

2018/196

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

Obec Raslavice

02.01.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

2018/195

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

Obec Raslavice

02.01.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy -

2018/194

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

Obec Raslavice

02.01.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

2018/193

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

Obec Raslavice

02.01.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

2018/192

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

Obec Raslavice

02.01.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

2018/191

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

Obec Raslavice

02.01.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

2018/190

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

Obec Raslavice

02.01.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

2018/189

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

Obec Raslavice

02.01.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

2018/188

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

Obec Raslavice

02.01.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

2018/187

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

Obec Raslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: