Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.09.2021

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

2021/120

Neuvedené

Imrich Goliaš - LIANA-GOLF Raslavice,Lopuchovská 734/1,086 41,Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

22.09.2021

Zmluva o dielo

2021/119

9 414,00 EUR

NESTaudio s. r. o., Mihaľov 2495/38, 08501 Bardejov

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

22.09.2021

Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy

2021/118

Neuvedené

Východoslovenská distribučná a.s.s

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

18.09.2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO2-SC211-2018-40/37

2021/117

190 925,25 EUR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

18.09.2021

Dodatok č. 5/2021 k Nájomnej zmluve

2021/116

780,00 EUR

DENTACARE, s.r.o.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

18.09.2021

Dodatok č. 1/2021 k zmluve o spolupráci č. USVRK-OIP-2020/001579-071 zo dňa 23.10.2020

2021/115

72 417,60 EUR

Úrad vlády SR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

15.09.2021

Zmluva o grantovom učte

2021/114

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a. s. Žilina, Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

08.09.2021

Dodatok č. 1 k zmluve

2021/113

Neuvedené

Klima - Therm Prešov, s.r.o., 49, 08643 Buclovany

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

08.09.2021

Dodatok č. 01/2022 k Zmluve o združenej dodávke elektriny koncového odberateľovi elektriny

2021/112

Neuvedené

ELGAS, s.r.o., Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

08.09.2021

Zmluva o dielo

2021/111

959 400,00 EUR

INGSTAV SK s. r. o

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

03.09.2021

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2021/110

25,00 EUR

Štiblárová Marta

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

31.08.2021

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2021/109

40,00 EUR

Opett Ján

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

31.08.2021

Kúpna zmluva

2021/108

Neuvedené

Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182/1, 08642 Hertník

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

31.08.2021

Kúpna zmluva

2021/107

Neuvedené

Obecné služby Raslavice, s. r. o., Hlavná 154, 08641 Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

31.08.2021

Kúpna zmluva

2021/106

Neuvedené

KOMFOS Prešov, s.r.o.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

31.08.2021

Kúpna zmluva

2021/105

Neuvedené

HURTUK DINO, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, 08501 Bardejov

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

31.08.2021

Kúpna zmluva

2021/104

Neuvedené

Bona Market s.r.o., Železničná 319, 08641 Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

31.08.2021

Kúpna zmluva

2021/103

Neuvedené

ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

31.08.2021

Dodatok č. 4 k Licenčnej zmluve č. U1168/2013

2021/102

365,00 EUR

MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

27.08.2021

Zmluva o grantovom učte

2021/101

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a. s. Žilina, Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

25.08.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena IN REM

2021/100

Neuvedené

Imrich Goliaš - LIANA-GOLF Raslavice,Lopuchovská 734/1,086 41,Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

24.08.2021

Zmluva 1163/2021/OPR

2021/099

3 800,00 EUR

Prešovský samosprávny kraj

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

24.08.2021

Mandátna zmluva - Dobudovanie systému triedeného zberu v obci Raslavice

2021/098

4 596,00 EUR

STAVONA, s.r.o

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

13.08.2021

Zmluva na výkon stavebného dozoru

2021/097

16 430,00 EUR

JUTOM s.r.o.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

13.08.2021

Dodatok č.2 k Zmluve do dodávke elektriny č.9566/2020

2021/096

Neuvedené

MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: