Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.12.2021

Dohoda č. 21/34/012/69

2021/171

Neuvedené

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

03.12.2021

MANDÁTNA ZMLUVA

2021/170

2 694,00 EUR

TDOZ s.r.o

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

03.12.2021

Kúpna zmluva

2021/169

Neuvedené

Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

03.12.2021

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2021/168

40,00 EUR

Dana Havrilová rod. Šípošová

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

02.12.2021

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2021/167

25,00 EUR

Božíková Alena

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

30.11.2021

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2021/166

25,00 EUR

Kostarová Anna

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

30.11.2021

Zmluva o dielo

2021/165

161 172,32 EUR

Obecné služby Raslavice, s. r. o., Hlavná 154, 08641 Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

24.11.2021

Zmluva o terminovanom úvere č. 1266/2021/UZ

2021/164

509 003,00 EUR

Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s., Mlynské Nivy 1, 82990 Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

24.11.2021

Zmluva o terminovanom úvere č. 1273/2021/UZ

2021/163

90 000,00 EUR

Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s., Mlynské Nivy 1, 82990 Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

22.11.2021

Zmluva o dielo - „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Raslavice“

2021/162

204 044,12 EUR

Obecné služby Raslavice, s. r. o., Hlavná 154, 08641 Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

22.11.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP OPKZP-PO2-SC211-2018-40/37

2021/161

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

19.11.2021

Dodatok č. 3 k Dohode o vzájomnej spolupráci zo dňa 16.09.2020 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 28.12.2020 a Dodatku č. 2 zo dňa 28.06.2021

2021/160

Neuvedené

Timko Vladimír Ing.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

18.11.2021

Dohoda §54 - č. 21/34/054/452 NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálne zamestnanosti

2021/159

12 556,80 EUR

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

15.11.2021

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) č.z.: KŽP-PO4-SC411-2018-41/Y416

2021/158

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

12.11.2021

Zmluva o dielo - Futbalové ihrisko s umelým povrchom

2021/157

244 681,66 EUR

Obecné služby Raslavice, s. r. o., Hlavná 154, 08641 Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

11.11.2021

Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól"

2021/156

Neuvedené

Slovenský futbalový zväz

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

05.11.2021

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov

2021/155

Neuvedené

Dobrovoľný hasičský zbor Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

04.11.2021

Zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy

2021/154

Neuvedené

Základná škola Raslavice, Toplianska 144, 086 41 Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

04.11.2021

Zmluva o nájme nebytového priestoru

2021/153

Neuvedené

KREL, s.r.o.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

04.11.2021

Zmluva o nájme nebytového priestoru

2021/152

Neuvedené

Veronika Šoltysová - Gút Art, Alejová 449/36, 08641 Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

03.11.2021

Zmluva o nájme nebytového priestoru

2021/151

Neuvedené

PEDHO s.r.o.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

03.11.2021

Dodatok č. 2 k zmluve č. 1107/2019/DPR

2021/150

Neuvedené

Prešovský samosprávny kraj

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

03.11.2021

Zmluva č. 1786/2021/OPR o poskytnutí dotácie

2021/149

50 000,00 EUR

Prešovský samosprávny kraj

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

02.11.2021

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - NN siete ul. Slnečná

2021/148

Neuvedené

Východoslovenská distribučná a.s.s

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

02.11.2021

Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2020/ 001-123

2021/147

228 710,00 EUR

Fond na podporu športu

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: