Navigácia

Obsah

Rozpočet obce

2021

Výročná správa 2020 Obecné služby Stiahnuté: 21x | 29.06.2021

Účtovná závierka Obecné služby Stiahnuté: 18x | 29.06.2021

Záverečný účet obce za rok 2020 Stiahnuté: 16x | 29.06.2021

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu - Hodnotiaca správa Stiahnuté: 20x | 08.06.2021

Záverečný účet obce za rok 2020 návrh Stiahnuté: 33x | 29.06.2021

2020

Výročná správa 2019 Stiahnuté: 37x | 22.12.2020

Programový rozpočet obce RASLAVICE na roky 2021 – 2023 Stiahnuté: 50x | 15.12.2020

Investičné výdavky 2021 Stiahnuté: 45x | 15.12.2020

Schválený rozpočet 2021 Stiahnuté: 70x | 15.12.2020

Príloha k Rozpočtu programy-2021 - návrh Stiahnuté: 78x | 29.11.2020

Návrh rozpočtu obec Raslavice 2021, 2022, 2023 Stiahnuté: 51x | 29.11.2020

Účtovná závierka_Obecné služby Raslavice, s.r.o, r.s.p._2019 Stiahnuté: 69x | 09.07.2020

Výročná správa 2019 -Obecné služby Stiahnuté: 55x | 09.07.2020

príloha k záv. účtu - Hodnotiaca správa 2019 Stiahnuté: 65x | 11.06.2020

Záverečný účet obce za rok 2019 Stiahnuté: 101x | 11.06.2020

Príloha k Rozpočtu programy - na roky 2020 - 2022 Stiahnuté: 84x | 14.01.2020

Investičné výdavky 2020 Stiahnuté: 107x | 14.01.2020

Výročná správa 2018 Stiahnuté: 104x | 14.01.2020

Schválený rozpočet obce na rok 2020, 2021, 2022 Stiahnuté: 141x | 18.12.2019

príloha k rozpočtu Stiahnuté: 136x | 08.12.2019

Stránka