Navigácia

Obsah

Rozpočet obce

2021

Príloha k Rozpočtu na rok 2022 programový rozpočet Stiahnuté: 13x | 31.12.2021

Rozpočet obce na rok 2022 Stiahnuté: 14x | 30.12.2021

Výročná správa 2020 Stiahnuté: 6x | 30.12.2021

Príloha - Programový rozpočet Obce RASLAVICE 2022-2024 Stiahnuté: 11x | 02.12.2021

kapitálový rozpočet 2021 Stiahnuté: 17x | 24.11.2021

Výročná správa 2020 Obecné služby Stiahnuté: 33x | 29.06.2021

Účtovná závierka Obecné služby Stiahnuté: 27x | 29.06.2021

Záverečný účet obce za rok 2020 Stiahnuté: 36x | 29.06.2021

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu - Hodnotiaca správa Stiahnuté: 31x | 08.06.2021

Záverečný účet obce za rok 2020 návrh Stiahnuté: 43x | 29.06.2021

2020

Výročná správa 2019 Stiahnuté: 52x | 22.12.2020

Programový rozpočet obce RASLAVICE na roky 2021 – 2023 Stiahnuté: 63x | 15.12.2020

Investičné výdavky 2021 Stiahnuté: 61x | 15.12.2020

Schválený rozpočet 2021 Stiahnuté: 105x | 15.12.2020

Príloha k Rozpočtu programy-2021 - návrh Stiahnuté: 92x | 29.11.2020

Návrh rozpočtu obec Raslavice 2021, 2022, 2023 Stiahnuté: 64x | 29.11.2020

Účtovná závierka_Obecné služby Raslavice, s.r.o, r.s.p._2019 Stiahnuté: 85x | 09.07.2020

Výročná správa 2019 -Obecné služby Stiahnuté: 67x | 09.07.2020

príloha k záv. účtu - Hodnotiaca správa 2019 Stiahnuté: 78x | 11.06.2020

Záverečný účet obce za rok 2019 Stiahnuté: 114x | 11.06.2020

Stránka