Navigácia

Obsah

Rozpočet obce

2020

Výročná správa 2018 Stiahnuté: 112x | 14.01.2020

Schválený rozpočet obce na rok 2020, 2021, 2022 Stiahnuté: 148x | 18.12.2019

príloha k rozpočtu Stiahnuté: 141x | 08.12.2019

Návrh rozpočtu 2020, 2021, 2022 Stiahnuté: 138x | 29.11.2019

2019

Záverečný účet obce za rok 2018 Stiahnuté: 174x | 10.06.2019

príloha k záv. účtu - Hodnotiaca správa 2018 Stiahnuté: 164x | 10.06.2019

Čerpanie finančného rozpočtu výdavky 2018 Stiahnuté: 155x | 10.06.2019

Čerpanie finančného rozpočtu príjmy 2018 Stiahnuté: 155x | 10.06.2019

Programový rozpočet obce Raslavice na roky 2019-2021 Stiahnuté: 271x | 17.12.2018

Schválený rozpočet obce na roky 2019-2021 Stiahnuté: 259x | 17.12.2018

Investičné výdavky v roku 2019 Stiahnuté: 215x | 14.12.2018

2018

Výročná správa 2018 Obecné služby s.r.o. Stiahnuté: 111x | 11.10.2019

Účtovná závierka 2018 Obecné služby Raslavice s.r.o_ Stiahnuté: 100x | 12.07.2019

Príloha k schválenému rozpočtu programy-2018 Stiahnuté: 260x | 14.06.2018

Rozpočet obce Raslavice na rok 2018, 2019 a 2020 Stiahnuté: 217x | 14.06.2018

2017

Výročná správa za rok 2017 Stiahnuté: 454x | 27.12.2018

Účtovná závierka Obecné služby Raslavice, s.r.o. za rok 2017 Stiahnuté: 219x | 16.07.2018

Príloha k záverečnému účtu - rozpočet položkovitý Stiahnuté: 237x | 14.06.2018

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu Obce Raslavice Stiahnuté: 275x | 14.06.2018

Záverečný účet Obce Raslavice za rok 2017 Stiahnuté: 259x | 14.06.2018

Stránka