Navigácia

Obsah

Rozpočet obce

2017

Výročná správa za rok 2016 Stiahnuté: 595x | 29.12.2017

Rekapitulácia rozpočtu Stiahnuté: 278x | 29.03.2017

Rozpočet 2017 Stiahnuté: 435x | 29.03.2017

2016

Výročná správa za rok 2016 Stiahnuté: 161x | 27.12.2018

Účtovná závierka Obecné služby Raslavice, s.r.o. za rok 2016 Stiahnuté: 184x | 16.07.2018

Záverečný účet 2016 Stiahnuté: 332x | 21.06.2017

Návrh rozpočtu 2016 Stiahnuté: 329x | 31.12.2016

Rozpočet 2016 Stiahnuté: 311x | 31.12.2016

Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2015 Stiahnuté: 654x | 31.12.2016

Návrh rozpočtu na rok 2017 - výdaje Stiahnuté: 333x | 31.12.2016

Návrh rozpočtu na rok 2017 - príjmy Stiahnuté: 334x | 31.12.2016

Položkovitý rozpočet na rok 2017 Stiahnuté: 1121x | 31.12.2016

2015

Záverečný účet za rok 2015 Stiahnuté: 170x | 03.10.2018

Účtovná závierka Obecné služby Raslavice, s.r.o. za rok 2015 Stiahnuté: 191x | 16.07.2018

Výročná správa obce za rok 2014 Stiahnuté: 1058x | 31.12.2015

Návrh úpravy rozpočtu 2015 Stiahnuté: 315x | 31.12.2015

2014

Záverečný účet za rok 2014 Stiahnuté: 163x | 03.10.2018

Správa audítora za rok 2013 Stiahnuté: 294x | 31.12.2014

Rekapitulácia rozpočtu 2014 Stiahnuté: 264x | 31.12.2014

Rozpočet obce na rok 2015 Stiahnuté: 277x | 31.12.2014

Stránka