Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2021

VZN č. 5 /2021 o určení výšky dotácie na prevádzku ZUŠ MŠ ŠK ŠJ 14.12.202 Stiahnuté: 16x | 18.12.2021

VZN č. 4/2021 o príspevkoch v školských zariadeniach Stiahnuté: 16x | 18.12.2021

VZN č. 3/2021 - o výške nájomného nebytových priestorov a pozemkov ktoré sú vo vlastníctve Obce Stiahnuté: 14x | 18.12.2021

Návrh VZN č. 5/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku ZUŠ MŠ ŠK ŠJ 14.12.2021 Stiahnuté: 15x | 30.11.2021

Návrh VZN č. 4/2021 o príspevkoch v školských zariadeniach Stiahnuté: 13x | 30.11.2021

Návrh VZN č. 3/2021 o výške nájomného nebytových priestorov a pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve obce Raslavice Stiahnuté: 22x | 08.10.2021

VZN č.2 2021 o príspevkoch v školských zariadeniach Stiahnuté: 23x | 17.08.2021

Návrh VZN č.2 2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1 2020 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole ...... Stiahnuté: 32x | 30.07.2021

VZN č. 1 2021- určenie názov ulíc Stiahnuté: 31x | 29.06.2021

Návrh VZN č. 1 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev Stiahnuté: 40x | 31.05.2021

2020

Prevádzkový poriadok divadelnej sály Domu kultúry Stiahnuté: 69x | 17.12.2020

Prevádzkový poriadok futbalového ihriska obce Raslavice Stiahnuté: 71x | 16.12.2020

VZN č. 6 /2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Raslavice a Centier voľného času Stiahnuté: 44x | 16.12.2020

VZN č.5/2020 zo dňa 14.12.2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku v Raslaviciach Stiahnuté: 43x | 16.12.2020

VZN č.4/2020 obce Raslavice o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 45x | 16.12.2020

VZN č.3/2020 o miestnych daniach a poplatkoch za KO Stiahnuté: 79x | 15.12.2020

Návrh VZN o podmienkach zverejňovania dotácie z rozpočtu obce Stiahnuté: 63x | 27.11.2020

Návrh VZN o pohrebníctve podľa platného zákona 2020 Stiahnuté: 59x | 27.11.2020

Návrh - VZN o miestnych daniach a poplatkoch za KO_ 2020 Stiahnuté: 74x | 27.11.2020

VZN 2/2020 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 1/2020 Územného plánu obce Raslavice Stiahnuté: 66x | 26.10.2020

Stránka