Navigácia

Obsah

Ing. Jozef Jarina 

P o v e r e n i e na zastupovanie starostu obce

Oznámenie o výške odmeny zástupcovi starostu