Navigácia

Obsah

Správy

10.10.2021

Plagát

Divadelný festival NA SKOK

Divadelný súbor NA SKOK Vás pozýva na slávnostný galaprogram pri príležitosti stého výročia prvej zmienky o ochotníckej divadelnej činnosti v Raslaviciach. Galaprogram, komédie, detské predstavenie, dráma, veselohry a slávnostná premiéra - na to všetko sa môžete tešiť 19.-21. novembra 2021.

Detail

29.09.2021

Dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy 1

Dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy

V dňoch 7. a 8. októbra 2021 budú ŽSR realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy v čase od 7:30 do 14:30 hod. na úseku Kapušany pri Prešove – Raslavice.

Detail

28.09.2021

materská škola

Prerušenie prevádzky v MŠ

Na základe odporúčania RÚVZ v Bardejove, ako zriaďovateľ MŠ Raslavice prerušujeme prevádzku Materskej školy, Toplianska 152 a Materskej školy, Alejová 504 do 03.10.2021 z dôvodu karantény /COVID -19/

Detail

27.09.2021

cyklochodník

Oboznámenie sa so zámerom Obce Raslavice - cyklochodník z Raslavíc do Tročan pozdĺž potoka Rešovka

Obec Raslavice v snahe o zlepšovanie kvality života svojich obyvateľov sa usiluje realizovať rozmanité aktivity, ktorých cieľom je zvyšovanie životného štandardu i atraktivity života v obci.

Detail

19.08.2021

Mimoriadne núdzové opatrenia - AMO

Mimoriadne núdzové opatrenia

Opatrenia vydané ústredným riaditeľom štátnej veterinárnej a potravinovej správy v súvislosti s neustále šíriacim sa africkým morom ošípaných nielen v poľovných revíroch, ale čoraz viac aj v chovoch domácich ošípaných.

Detail

Kalendár akcií