Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 9
posledná

Plagát

Divadelný festival NA SKOK

Divadelný súbor NA SKOK Vás pozýva na slávnostný galaprogram pri príležitosti stého výročia prvej zmienky o ochotníckej divadelnej činnosti v Raslaviciach. Galaprogram, komédie, detské predstavenie, dráma, veselohry a slávnostná premiéra - na to všetko sa môžete tešiť 19.-21. novembra 2021. celý text

ostatné | 10. 10. 2021 | Autor:
Dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy 1

Dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy

V dňoch 7. a 8. októbra 2021 budú ŽSR realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy v čase od 7:30 do 14:30 hod. na úseku Kapušany pri Prešove – Raslavice.

celý text

ostatné | 29. 9. 2021 | Autor:
materská škola

Prerušenie prevádzky v MŠ

Na základe odporúčania RÚVZ v Bardejove, ako zriaďovateľ MŠ Raslavice prerušujeme prevádzku Materskej školy, Toplianska 152 a Materskej školy, Alejová 504 do 03.10.2021 z dôvodu karantény /COVID -19/ celý text

ostatné | 28. 9. 2021 | Autor:
cyklochodník

Oboznámenie sa so zámerom Obce Raslavice - cyklochodník z Raslavíc do Tročan pozdĺž potoka Rešovka

Obec Raslavice v snahe o zlepšovanie kvality života svojich obyvateľov sa usiluje realizovať rozmanité aktivity, ktorých cieľom je zvyšovanie životného štandardu i atraktivity života v obci. celý text

ostatné | 27. 9. 2021 | Autor:
Mimoriadne núdzové opatrenia - AMO

Mimoriadne núdzové opatrenia

Opatrenia vydané ústredným riaditeľom štátnej veterinárnej a potravinovej správy v súvislosti s neustále šíriacim sa africkým morom ošípaných nielen v poľovných revíroch, ale čoraz viac aj v chovoch domácich ošípaných. celý text

ostatné | 19. 8. 2021 | Autor:
Výberové konanie riaditeľ ZŠ

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka ZŠ v Raslaviciach

OBEC RASLAVICE , zastúpená starostom obce Raslavice vyhlasuje II. výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka Základnej školy v Raslaviciach, Toplianska 144 , 086 41 Raslavice. celý text

ostatné | 13. 8. 2021 | Autor:
Pozvánka na OZ v Raslaviciach 16.08.2021

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 16.08.2021 o 18.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach celý text

ostatné | 10. 8. 2021 | Autor:
očkovanie na covid 19

Očkovanie na Covid 19

Dňa 23.7.2021 sa v našej obci uskutoční očkovanie na COVID 19 registrovaných občanov 2 dávkou v dome kultúry od 13:30 hod. Zároveň prikladáme formuláre potrebné k očkovaniu, ktoré si vopred vytlačíte a prinesiete už vyplnené. celý text

ostatné | 20. 7. 2021 | Autor:
90 rokov futbalu

90 rokov futbalu v Raslaviciach

Pozývame Vás na športové podujatie "90 rokov futbalu v Raslaviciach" dňa 24.7.2021, ktoré sa uskutoční v športovom areáli v Raslaviciach. celý text

ostatné | 19. 7. 2021 | Autor:
Slovak telekom

Oznam

Vážení spoluobčania, spoločnosť Slovak Telekom rozširuje svoje pokrytie aj v našej obci! Už aj my môžeme využiť mimoriadnu ponuku a získať vysokorýchlostný, stabilný Magio Internet a Magio Televíziu v HD kvalite s exkluzívnymi športovými kanálmi. celý text

ostatné | 14. 7. 2021 | Autor:
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste MŠ

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste MŠ

Obec Raslavice oznamuje, že je voľné 1 pracovné miesto na učiteľ v Materskej škole, 1 pracovné miesto na rodičovský asistent a 2 pracovné miesta-pedagogický asistent/asistentka v MŠ Raslavice ( 1x zástup počas materskej dovolenky) celý text

ostatné | 1. 7. 2021 | Autor:
výberové konanie

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka ZŠ a MŠ v Raslaviciach

OBEC RASLAVICE , zastúpená starostom obce Raslavice vyhlasuje výberové  konanie  na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka Základnej školy v Raslaviciach, Toplianska 144 ,  086 41 Raslavice a Materskej školy v Raslaviciach, Toplianska 152 , 086 41 Raslavice. celý text

ostatné | 1. 6. 2021 | Autor:
Talentovky  v ZUŠ

Talentové prijímacie skúšky ZUŠ

Riaditeľ ZUŠ v Raslaviciach v súlade s § 5 ods.2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z. vyhlasuje
prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru na školský rok 2021/2022. celý text

ostatné | 23. 5. 2021 | Autor:
Zápis do MŠ

Zápis do materskej školy na školský rok 2021/2022

Materská škola Raslavice oznamuje rodičom detí vo veku 3 – 6 rokov, že Zápis do materskej školy na školský rok 2021/2022 sa uskutoční od 03. mája do 14. mája 2021.Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii sa Zápis uskutoční bez prítomností detí.
celý text

ostatné | 25. 4. 2021 | Autor:
očkovanie na covid 19

Záujem o očkovanie proti ochoreniu COVID-19

Úrad Prešovského samosprávneho kraja (PSK) oslovil našu obec so žiadosťou o zistenie záujmu o očkovanie proti COVID-19 mobilnou očkovacou jednotkou priamo v našej obci. celý text

ostatné | 19. 4. 2021 | Autor:
Folklór_2021_plagat

Výtvarna súťaž - „FOLKLÓR“ s tohtoročnou témou „Páslo dievča pávy“

Základná umelecká škola v Raslaviciach vyhlasuje VII. ročník výtvarnej súťaže „FOLKLÓR“ s tohtoročnou témou „Páslo dievča pávy“. Budeme radi, keď sa do nej zapojíte a už teraz sa tešíme na vaše výtvarné práce. Prajeme vám veľa úspechov a radosti z tvorby. celý text

ostatné | 15. 4. 2021 | Autor:
zápis do 1 ročníka 2021/2022

Zápis do 1. ročníka

Základná škola v Raslaviciach Vás srdečne pozýva na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční v Hospodárskom pavilóne a to:
26.4.2021 v čase od 14:00 – 17:00 hod.
27.4.2021 v čase od 14:00 – 17:00 hod.
28.4.2021 v čase od 14:00 – 17:00 hod.

celý text

ostatné | 11. 4. 2021 | Autor:
vyčisti obec

Vyčisti si svoju obec

Členovia komisie verejného poriadku pri OZ v Raslaviciach Vás pozývajú na brigádu, s cieľom vyčistiť si svoju obec. Brigáda sa uskutoční dňa 24. 04. 2021 /sobota/. Občania, ktorí sa chcú zúčastniť tejto brigády nebudú mať spoločné stretnutie, ale nech sa telefonicky ohlásia predsedovi komisie. celý text

ostatné | 11. 4. 2021 | Autor:
výluka vlakov

Výluka vlakov Bardejov - Raslavice 8.4.2021

ŽSR budú konať výlukové práce dňa 8.4.2021 (štvrtok), ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy v čase od 7.20 h do 13.00 h medzi železničnými stanicami Raslavice -Bardejov. V dôsledku výluky budú vlaky na úseku nahradené autobusovou dopravou (NAD).
celý text

ostatné | 6. 4. 2021 | Autor:
Voľba hlavného kontrolóra obce Raslavice

Voľba hlavného kontrolóra obce Raslavice

Obec Raslavice na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Raslavice č. 7/2021 zo dňa 26.03.2021 vyhlasuje Voľbu hlavného kontrolóra obce Raslavice na deň 07. mája 2021 o 18.00 hod. na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Raslavice. celý text

ostatné | 29. 3. 2021 | Autor:
materská škola

Prerušenie prevádzky Materskej školy

Obec Raslavice ako zriaďovateľ MŠ na odporúčanie RÚVZ v Bardejove, prerušuje prevádzku v Materskej škole Toplianska č. 152, Raslavice od 25.marca 2021 do 7. apríla 2021
z dôvodu výskytu pozitívneho zamestnanca MŠ na COVID– 19.
celý text

ostatné | 25. 3. 2021 | Autor:
obecné zastupiteľstvo

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce oznamuje, že dňa 26.3.2021 o 18.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva. celý text

ostatné | 23. 3. 2021 | Autor:
ponuka práce

Voľná pracovná pozícia pre sociálny podnik v Raslaviciach

Obecné služby Raslavice s.r.o., r.s.p. vyhlasuje pracovnú ponuku na obsadenie voľného pracovného miesta: stavebný pracovník ( pozícia: murár, tesár, obkladač, kúrenár, vodár) termín nástupu 1.4.2021. celý text

ostatné | 17. 3. 2021 | Autor:
vakcinácia líšok proti besnote

Oznámenie o orálnej vakcinácii líšok proti besnote- jarná kampaň 2021

RVPS Bardejov oznamuje , že v termíne od 6.4 - 18.4.2021 sa uskutoční na celom území SR 39 sezónna kampaň orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok proti besnote, ktorá sa vykoná letecky. celý text

ostatné | 16. 3. 2021 | Autor:
Základna škola

Oznam rodičom a žiakom základnej školy

Vzhľadom na potvrdený výskyt ochorenia COVID 19 v škole, na odporúčanie RÚVZ Bardejov a so súhlasom zriaďovateľa, riaditeľ školy rozhodol o prechode celej školy na
DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE od pondelka 15. marca 2021 do odvolania dištančnej formy výučby.
celý text

ostatné | 12. 3. 2021 | Autor:
Oznam

Oznam

Oznamujeme rodičom, že Materská škola v Raslaviciach je ZATVORENÁ DO 16.3.2021. celý text

ostatné | 9. 3. 2021 | Autor:
zberný dvor

Oznam

Oznamujeme občanom, že Zberný dvor v obci Raslavice je pre verejnosť z dôvodu pandemických opatrení do odvolania zatvorený.
celý text

ostatné | 3. 3. 2021 | Autor:
výluka vlakov

Výluka vlakov

V dňoch 4. a 5. marca 2021 (štvrtok a piatok) budú ŽSR realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok
dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy od 7:20 do 13:00 h na úseku Bardejov – Raslavice. V dôsledku výluky budú na úseku Bardejov – Raslavice nahradené autobusmi vlaky. celý text

ostatné | 25. 2. 2021 | Autor:
materská škola

Prieskum záujmu o materskú školu

Vážení rodičia zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v mesiaci Máj 2021.Od 1.3.2021 -31.3.2021 sa uskutoční prieskum záujmu o materskú školu. celý text

ostatné | 23. 2. 2021 | Autor:
prerušenie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny

VSD a.s. oznamuje pre odberné miesta v našej obci, že je naplánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 8.3 a 9.3.2021 v čase od 08:10 -16:30 hod.

celý text

ostatné | 15. 2. 2021 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 9
posledná