Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Mikuláš príde aj do Raslavíc

Dátum: 27.11.2023
Počet videní: 77
Mikuláš príde aj do Raslavíc
Milé deti, rodičia a starí rodičia z Raslavíc, pozývame vás na stretnutie s Mikulášom spojené s detským kultúrnym programom a rozsvietením vianočného stromčeka so začiatkom v divadelnej sále Domu kultúry (05. december 2023, 17. hod.).   Pre najmenších budú pripravené sladké darčeky a veľa zážitkov

Milé deti, rodičia a starí rodičia z Raslavíc,
pozývame vás na stretnutie s Mikulášom spojené s detským kultúrnym programom a rozsvietením vianočného stromčeka so začiatkom v divadelnej sále Domu kultúry (05. december 2023, 17. hod.).  
Pre najmenších budú pripravené sladké darčeky a veľa zážitkov

Vážená verejnosť, návštevníci podujatia, 
prevádzkovateľ – Obec Raslavice, so sídlom Hlavná 154 Raslavice, 08641, IČO: 00322521 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde na vyhradených miestach k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo-zvukových záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zadeklarovania jeho priebehu, a to v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia budú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa a budú uchovávané po dobu 3 rokov. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať takéto spracúvanie.
Informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na www.osobnyudaj.sk/informovanie.

Partnerské obce