Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výzva pre remeselníkov a predajcov na účasť na 54. Šarišské slávnosti piesní a tancov

SÚBOR
Dátum: 29.04.2024
Autor: Mgr. Peter Hudák, PhD.
Počet videní: 490
4 min. čítania
Výzva pre remeselníkov a predajcov na účasť na 54. Šarišské slávnosti piesní a tancov

Obec Raslavice Vás srdečne pozýva na 54. ročník tradičných Šarišských slávností piesní a tancov. Pridajte sa k nám a spoločne vytvorme jedinečnú zmes zábavy z ľudovej hudby, tanca, remesiel, dobrého jedla a atrakcií.

Základné informácie

Dátum: 21. - 23.06.2024

Miesto: prírodný amfiteáter v Raslaviciach

Predajný čas: počas trvania oficiálneho programu festivalu a sprievodných podujatí

Poplatok: viď prílohu č. 1 Cenník poplatkov na príležitostnom trhovisku

Postup podávania žiadostí

Žiadosti záujemcov o predaj sortimentu, remeselných výrobkov a zábavných atrakcií prijímame do 14.06.2024.

Žiadosť môžete podať jedným z týchto spôsobov:

 1. a) Vyplnením žiadosti prostredníctvom tohto online formulára a zaslaním povinných príloh e-mailom na adresu zuzana.salokyova@raslavice.sk.
 2. b) Fyzickým zaslaním žiadosti a povinných príloh poštou na adresu: obec Raslavice, Hlavná 30, 086 41 Raslavice.

Povinné prílohy žiadosti

Prosíme o doručenie kompletných príloh. Všetky nasledovné dokumenty sú požadované za účelom povolenia účasti na príležitostnom trhovisku:

Fotokópia oprávnenia na podnikateľskú činnosť.

Daňový kód pokladne alebo čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo VRP. (Vzor čestného vyhlásenia je v prílohe).

Fotokópia rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva k predaju potravín a poskytovania občerstvenia na hromadných akciách (pri predaji rýchleho občerstvenia a požívatín).

Fotografie sortimentu a stánku.

Podmienky predaja

 • Podmienkou účasti záujemcu na príležitostnom trhovisku je úhrada 100 % sumy celkového poplatku za účasť záujemcu (50 % z toho tvorí spätne nenárokovateľná zábezpeka). Záloha poplatku sa platí na bankový účet obec s IBAN číslom SK59 0200 0000 0000 0192 1522 najneskôr do 14.06.2024. V riadne odôvodnených prípadoch je možné vrátiť 50 % zo zaplatenej zálohy na žiadosť záujemcu.  
 • Povinnosť pre predajcov občerstvenia: pri servírovaní jedál a nápojov používať recyklovateľný, kompostovateľný alebo vratný riad (poháre, taniere, príbor).
 • V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie sa budeme riadiť podľa aktuálnych pokynov a nariadení RÚVZ.

Výber remeselníkov a predajcov

Organizátor si vyhradzuje právo zmien v organizácii podujatia a právo výberu predajcov.

Všetci predajcovia bezodkladne dostanú vyrozumenie o prijatí / neprijatí na nimi uvedenú emailovú adresu.

O rozmiestnení a pridelení trhových miest úspešným uchádzačom rozhoduje výhradne organizátor.

Kritéria výberu remeselníkov a predajcov

 • Uprednostňujeme záujemcov s remeselným tovarom a predvádzaním remesla ideálne v dobovom oblečení.
 • Kvalita a originalita ponúkaného tovaru.
 • Referencie a história uchádzača.

Do výberového procesu nebudú zaradení uchádzači, ktorí:

 • Nepodali žiadosť a potrebné prílohy v stanovenom termíne.
 • Nemajú platné živnostenské oprávnenie (pri občerstvení – poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu).
 • Porušovali všeobecne záväzné právne predpisy alebo zmluvné podmienky pri predaji na trhoch v minulých rokoch.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Čestné prehlásenie _ elektronická registračná pokladnica alebo VRP Veľkosť: 18.4 kB Formát: docx Dátum: 29.4.2024
Žiadosť na predaj remeselného tovaru a občerstvenia_ 54. ŠSPaT Veľkosť: 23.4 kB Formát: docx Dátum: 29.4.2024
Cenník poplatkov pre predajcov, remeselníkov, atrakcie_ 54. ŠSPaT Veľkosť: 168.1 kB Formát: pdf Dátum: 29.4.2024

Partnerské obce