Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Projekty

Revitalizácie zelene v centre obce Raslavice

26.10.2023

Obec Raslavice realizuje projekt s názvom: "Revitalizácie zelene v centre obce Raslavice" z dotácie v rámci Programu obnovy dediny na rok 2023.


Riešenie migračných kríz v obci Raslavice

25.10.2023 SÚBOR
Projekt je realizovaný v rámci výzvy č. IROP-PO9-SC91-2023-108 - Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

Obnova divadelnej sály v obci Raslavice

25.10.2023 SÚBOR

Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.


Zvýšenie kvality vzdelávacích procesov v ZŠ Raslavice

04.04.2023 SÚBOR
Projekt Zvýšenie kvality vzdelávacích procesov v ZŠ Raslavice, na ktorý obec Raslavice získala podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

Modernizácia a inovácia kultúrneho domu v obci Raslavice za účelom adaptácie na dôsledky spôsobené pandémiou COVID-19

31.01.2023 SÚBOR
Modernizácia a inovácia kultúrneho domu v obci Raslavice za účelom adaptácie na dôsledky spôsobené pandémiou COVID-19

Podpora a rozvoj športu v obci Raslavice

27.06.2022 SÚBOR
Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry

Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít MŠ Alejová

04.01.2022 SÚBOR
Projekt Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít MŠ Alejová, na ktorý získala podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu. Informačný list projektu (207.38 kB)

Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelných čerpadielv budove KD v obci Raslavice

31.12.2021 SÚBOR
Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelných čerpadielv budove KD v obci Raslavice

Výstavba nového vonkajšieho multifunkčného športoviska s celoročnou prevádzkou v obci Raslavice

30.09.2021 SÚBOR
Predmetom realizovaného projektu je výstavba nového vonkajšieho multifunkčného športoviska s celoročnou prevádzkou v obci Raslavice.

Základný pevný ozvučovací systém pre divadelnú sálu

31.08.2021 SÚBOR
Základný pevný ozvučovací systém pre divadelnú sálu

Podpora športových príležitostí pre deti predškolského veku

30.08.2021 SÚBOR
Podpora športových príležitostí pre deti predškolského veku

Výstavba zariadení na využitie aeotermálnej energie v Základnej školy v Raslaviciach

30.06.2021 SÚBOR
Výstavba zariadení na využitie aeotermálnej energie v Základnej školy v Raslaviciach

Rekonštrukcia židovskej synagógy v Raslaviciach

31.12.2019 SÚBOR
Rekonštrukcia židovskej synagógy v Raslaviciach

Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Raslavice

31.08.2019 SÚBOR
Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Raslavice

Projekt predchádzania vzniku BRKO

31.01.2019 SÚBOR
Projekt predchádzania vzniku BRKO

Vodozadržné opatrenia v obci Raslavice

31.07.2018 SÚBOR
Vodozadržné opatrenia v obci Raslavice

Dobudovanie systému triedeného zberu v obci Raslavice

30.06.2018 SÚBOR

Dobudovanie systému triedeného zberu v obci Raslavice


Partnerské obce