Obsah

23.01.2021

testovanie

Výsledky testovania

V rámci plošného testovania dňa 23.januára 2021 bolo na odbernom mieste v Raslaviciach vykonaných celkovo 784 odberov. 1 tím - 392 z toho 0 pozitívnych, 2 tím- 392 z toho 1 pozitívny. Dňa 24.1.2021 bolo 321 z toho 1 tím : 171 otestovaných 1 pozitívny, 2 tím 150 0 pozitívnych. Chceme sa poďakovať všetkým zodpovedným – zúčastneným občanom za bezproblémový a disciplinovaný priebeh testovania a za trpezlivosť a ohľaduplnosť pri testovaní.

Detail

22.01.2021

obecný úrad

Oznámenie

Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamujeme nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Raslavice.

Detail

19.01.2021

prerušenie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny

VSD a.s. oznamuje pre odberné miesta v našej obci, že je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v týchto dňoch 8.2.2021 a 12.2.2021 v čase od 12:00 -14:30 hod.

Detail

18.01.2021

testovanie

Testovanie na ochorenie COVID-19

Dňa 23. a 24. januára 2021 / sobota a nedeľa/ sa v našej obci uskutoční testovanie na COVID-19 (zúčastniť sa môžu aj občania z iných obcí). Testovanie bude prebiehať tak, ako v predchádzajúcich kolách testovania, to znamená v kultúrnom dome, kde budú dve odberné miesta, bez poradovníka, v čase od 8.00 hod. do 20.00 hod. Prestávka na obed od 12.00 do 13.00hod., na večeru od 17.30 hod. do 18.00 hod. Počet čakajúcich na testovanie si môžete pozrieť aj na web stránke ONline Raslavice.

Detail

18.01.2021

priamy prenos sv. omší

Oznam - priamy prenos sv. omší

Z dôvodu zlej pandemickej situácie sú zakázané verejné bohoslužby, verejné služby božie a verejné spovede. Zákaz sa netýka obradu krstu, pohrebného a sobášneho obradu, aj bohoslužby vykonávanej iba za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciou- od dnes opäť spustený prenos svätých omší.

Detail

18.01.2021

smetná nádoba

Oznam

Od 18. 01. do 31.01. 2021 Vám bude do poštovej schránky doručená obálka s nálepkou na smetnú nádobu na rok 2021. Žiadame Vás, aby ste si ju nalepili na smetnú nádobu najneskôr do prvého zvozu komunálneho odpadu, ktorý bude 1. februára 2021. V opačnom prípade Vám komunálny odpad k 1.2.2021 nebude vyvezený.

Detail

04.01.2021

obecný úrad

Oznam

Vážení občania, OZNAMUJEME Vám, že od 08.01.2021 do odvolania je Obecný úrad Raslavice pre verejnosť ZATVORENÝ z dôvodu Lockdown-. Bližšie informácie a prípadné zmeny nájdete na stránke obce a na dverách OcÚ, tel. kontakt: 054/4792 222. Za pochopenie Ďakujeme

Detail

30.12.2020

zberný dvor

Oznam

Oznamujem občanom , že dňa 2.1.2021 bude zberný dvor z technických príčin zatvorený, náhradný termín je 6.2.2021.

Detail

29.12.2020

Dva večery nášho_vášho folklóru

Dva večery nášho, vášho folklóru

Rok 2020... Rúška, Odstup, Ruky... na začiatku veľké plány a vízie, na konci vďaka za to málo čo sa podarilo uskutočniť. Folklórna skupina RASLAVIČAN začala v druhej polovici predchádzajúceho roka pripravovať nový program, nakoľko po úspechu predstavenia Dorota, si množstvo priaznivcov žiadalo po dlhšom čase opäť vidieť na javisku dielo z našej dielne.....

Detail

21.12.2020

Vianoce

Vianoce sú láska

Vianoce sú láska, Vianoce sú darovanie, Vianoce sú šťastie, Vianoce sú vtedy, keď ste Vy a Vaša rodina šťastnými. Krásne a požehnané vianočné sviatky a v Novom roku 2021 veľa zdravia, pokoja a životnej inšpirácie Vám praje starosta obce a pracovníci obecného úradu.

Detail

17.12.2020

výluka vlakov

Výluka železničnej dopravy v úseku trate Raslavice - Bardejov

Dňa 21. a 22.12.2020( pondelok, utorok )budú ŽSR konať výlukové práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy v čase od 7.20 h do 13.00 h medzi železničnými stanicami Raslavice – Bardejov

Detail

10.12.2020

Oznam OZ

Oznam zasadnutia obecného zastupiteľstva

Starosta obce oznamuje, že dňa 14.12.2020 o 18.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva (účasť bez verejnosti).

Detail