Obsah

26.10.2020

základná škola

Oznam žiakom a rodičom Základnej školy.

V súvislosti s epidemiologickými opatreniami v čase COVID – 19 a celoplošnými testovaniami oznamujem žiakom a rodičom, že prevádzka ZŠ v Raslaviciach a jej súčastí (ŠKD, ŠJ) bude nasledovná:

Detail

26.10.2020

online prenos

Celoplošné testovanie - na čakanie v dlhých radoch sme si našli riešenie

Aj tento víkend od 31.10. - 1.11.2020 (sobota - nedeľa) bude v našej obci prebiehať testovanie občanov na COVID 19. Testovanie bude v čase od 7.00 hod.- 22.00 hod. pričom posledný ster sa bude odoberať o 21.30 hod. v sále kultúrneho domu. Pred odberným miestom bude nainštalovaná obecná kamera s online prenosom, ktorý si môže ktokoľvek pozrieť. Predtým než sa vyberiete na testy, z pohodlia domova viete presne, aká je na mieste situácia, či budete musieť čakať, alebo pôjdete neskôr.

Detail

26.10.2020

znak SR

Uznesenie vlády - obmedzenie slobody pohybu a pobytu

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020, ktorým vláda SR obmedzuje slobodu pohybu a pobytu obyvateľov okresov Tvrdošín. Dolný Kubín, Námestovo a Bardejov.

Detail

26.10.2020

oznam - knižnica

Oznam

Milí naši čitatelia a návštevníci. Miestna obecná knižnica je od 24. októbra do 1. novembra 2020 pre verejnosť zatvorená. Služby poskytujeme v rámci donášky po telefonickom objednaní kníh na telefónnych číslach 054/4885543 alebo 0918 928 627. Donášku robíme v rámci obce Raslavice.

Detail

22.10.2020

covid - 19 -  oznam

Usmernenie k celoplošnému testovaniu COVID 19 v obci Raslavice

Testovanie v našej obci bude prebiehať v dňoch 23. -25. októbra, t.j. od zajtra do nedele v čase od 8.00 hod do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 20.00 hod. Testovanie bude dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci občania od desať rokov. Neodporúča sa len tým, ktorí majú nad 65 rokov a trávia väčšinu času vo svojich domovoch. Testovanie bude v kultúrnom dome, kde Vás budú riadiť zodpovední pracovníci a bude prebiehať nasledovne:

Detail

22.10.2020

Pozvánka na OZ

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva

Starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 23. 10. 2020 /t.j. piatok/ o 18.30 hod. do jedálne Základnej školy, bez účasti verejnosti. Účasť poslancov obecného zastupiteľstva je povinná.

Detail

20.10.2020

ošípaná

Oznam

z dôvodu nepriaznivej situácie výskytu afrického moru ošípaných na Slovensku , Štátna veterinárna a potravinová správa SR vydáva usmernenie na postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej na domácu spotrebu.

Detail

08.10.2020

výluka vlakov

Výluka železničnej dopravy v úseku trate Raslavice - Bardejov

Dňa 12., 13., 14., 15. a 16. októbra 2020( pondelok - piatok )budú ŽSR konať výlukové práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy v čase od 7.20 h do 14.20 h medzi železničnými stanicami Raslavice – Bardejov

Detail

22.09.2020

Zbieraj zelené kilometre

Zbieraj zelené kilometre

V rámci podpory cestovania prímestskou autobusovou dopravou Prešovský samosprávny kraj pripravil súťaž pre cestujúcich o hodnotné vecné ceny. Zaregistruj svoju dopravnú/študentskú kartu v aplikácii UBIAN alebo na www.ubian.sk., a za každú jazdu autobusom prímestskej dopravy PSK zbieraj zelené kilometre. Za lístok nezabudni zaplatiť zaregistrovanou kartou.

Detail

18.09.2020

úplná uzávierka

Úplná uzávierka cesty III.triedy č. III/3490 Raslavice - Lopúchov a zmena cestovných poriadkov SAD

V rámci projektu "Zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T koridor" Vám oznamujeme úplnú uzávierku cesty III.triedy č. III/3490 Raslavice - Lopúchov -úsek v obci Raslavice okolo kláštora od 21.9.2020- 12.12.2020 a stým je spojená zmena autobusových liniek SAD a.s. Prešov

Detail

16.09.2020

Oznámenie  o orálnej vakcinácii líšok

Oznámenie o orálnej vakcinácii líšok proti besnote

Oznámenie o orálnej vakcinácii líšok - jesenná kampaň

Detail

04.09.2020

voľné pracovné miesto

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Obec Raslavice v zmysle § 84 ods.1 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca - Sociálny pedagóg.

Detail