Obsah

Raslavická káblovka a internet

 

Od 1.7.2015 došlo k zmene operátora na prevádzkovanie KDS a DS. Novým prevádzkovateľom sa stala firma MCOM NET, s.r.o. , Dujavská 23/17, 086 41 Raslavice.

 

Poruchová služba na tel. č.0948 917 398