Menu
Obec Raslavice
Raslavice

Kultúra bez bariér – cyklus podujatí propagujúci kultúru a umenie poľsko--slovenských Beskýd

VUC PRESOV                          Euroregion           Interreg                                         

Kultúra bez bariér – cyklus podujatí propagujúci kultúru a umenie
poľsko-slovenských Beskýd

 

Základné údaje o projekte:

Ľudová kultúra a umenie. Vďaka mikroprojektu budú organizované podujatia a aktivity určené rovnako obyvateľom, ako aj návštevníkom pohraničia. Úlohou poľského partnera je organizácia umeleckého podujatia „Tancovačka v pohraničí”, ktoré bude pozostávať z dvoch vystúpení s programom na poľskej a slovenskej strane. Na oboch stranách hranice bude prebiehať aktivita s názvom "Poľsko-Slovenská škola ľudového tanca". Ďalšie mäkké aktivity budú zamerané na ľudové remeslá, špeciality regionálnej kuchyne poľských a slovenských Beskýd. Slovenský partner spracuje etnografický výskum vrátane spracovania a vydania publikácie s tematikou ľudovej kultúry.

 

Názov projektu:

Kultúra bez bariér – cyklus podujatí propagujúci kultúru a umenie poľsko-slovenských Beskýd

Program:

INTERREG V-A Poľsko Slovensko na roky 2014 – 2020

Vedúci partner – žiadateľ:

Centrum Kultury v Korzennej (www.korzenna.pl/kultura/centrum-kultury-w-korzennej)      

Partner mikroprojektu:

Obec Raslavice (www.raslavice.sk)

Číslo mikroprojektu:

INT/ET/TAT/1/II/B/0120

Termín realizácie: 

apríl  2018 – november 2018

Hodnota projektu: 

93 197,10 eur

Výška prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (85 %):

79 217,53 eur

Výška prostriedkov zo štátneho rozpočtu (5 % - PL a 10 % - SK):

7 070, 65 eur

Výška vlastného vkladu (10 % - PL a 5 % - SK):

6 908, 92 eur

Ciele projektu:

1.Zvýšenie ochrany a šírenia ľudovej kultúry poľských a slovenských Beskýd projektovými partnermi prostredníctvom vytvorenia foriem zachovania tejto kultúry ( tlačené materiály, audiovizuálne nahrávky, materiály spristupnené na internete).

2. Propagácia unikátnych zdrojov ľudovej kultúry Beskýd, ako produktu kultúrnej turistiky v rámci zrealizovaných projektových kultúrnych podujatí.

3. Upevnenie cezhraničnej integrácie v partnerských obciach a v pohraničí prostredníctvom budovania spoločnej identity založenej na hodnote ľudovej kultúry poľských a slovenských Beskýd.

Špecifický cieľ 1 prispeje k naplneniu hlavného cieľa prostredníctvom vytvorenia a distribúcie týchto propagačných materiálov: dvojdielna publikácia týkajúca sa ľudovej kultúry PL-SK pohraničia, propagačné spoty v televízii a v rádiu, propagačné materiály (napríklad telefónne zvonenie s ľudovou melódiou pochádzajúcou z PL-SK pohraničia) a edukatívne odkazy na internete počas realizácie projektu).

Partnerská zmluva:  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku spoločný mikroprojekt č. INT/ET/TAT/1/II/B/0120

 

Výstup projektu

telefónne zvonenie s ľudovou melódiou pochádzajúcou z poľsko-slovenského pohraničia

                        violin                                                                 violin 2

melódia zo slovenského pohraničia                                    melódia z poľského pohraničia

 
 
FOTOGALÉRIA Z PODUJATÍ
 

Raslavice - 23.-24.06.2018

 

PUBLIKÁCIE VYDANÉ V RÁMCI PROJEKTU:

Raslavice

- - - Z klenotnice pohraničnej kultúry: Raslavice (.pdf) - - -

Korzenna

- - - Z klenotnice pohraničnej kultúry: Korzenna (.pdf) - - -

 

                                                                                                                                                                                      

 

VUC PRESOVInterreg

 

Beskydský kultúrny raj – cyklus podujatí propagujúcich unikátne kultúrne hodnoty poľsko-slovenského pohraničia 

 

Základné údaje:

Projekt je súčasťou prvkov považovaných za najpodstatnejšie pre projektov realizované
v rámci osi I., t j. Vytvorenie spoločných, trvalých produktov opierajúcich sa o kultúrne dedičstvo regiónu, ktoré prispievajú k jeho ochrane a propagácii. To sa odrazí v spoločnej cezhraničnej propagácii podporovanej partnermi projektu. Táto propagácia bude venovaná kultúrnemu dedičstvu (folklór, ľudové umenie) územia pohraničia a bude spočívať najmä vo: výrobe a distribúcii originálnych propagačných materiálov, účasti na spoločných kultúrnych podujatiach a umeleckých plenéroch, výmene výstav umelcov, realizácii spoločných mediálnych produktov. Okrem toho projektové aktivity smerujú k zviditeľneniu a propagácii Beskýd rovnako na poľskej a slovenskej strane hranice (Nízke Beskydy, Sądecke Beskydy) ako celistvého, cezhraničného regiónu. Ako už bolo uvedené vyššie - dôležitý prvok kultúry v Beskydách je ľudová kultúra. Projekt sa preto usiluje) o udržateľné využívanie kultúrneho dedičstva pohraničia miestnymi obyvateľmi a turistami prostredníctvom ochrany a šírenia kultúrneho dedičstva (v spracovaných materiáloch, v rámci realizovaných kultúrnych podujatí), aby sa vyhovelo potrebám turistom v pohraničí vďaka kompletnej ponuke najrôznejších kultúrnych podujatí, šírením materiálov propagujúcich ľudovú kultúru a hospodársky rozvoj (v odvetví cestovného ruchu) v oblasti pohraničia. Projekt zabezpečí realizáciu koncepcie trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu založeného na kultúrnom dedičstve GK a OR za účasti miestnych kultúrnych inštitúcií, folklórnych súborov, ľudových umelcov, združení, podnikov a miestnych samospráv.

Názov projektu: Beskydský kultúrny raj – cyklus podujatí propagujúcich unikátne kultúrne hodnoty poľsko-slovenského pohraničia        

Program: INTERREG V-A Poľsko Slovensko na roky 2014 – 2020

Vedúci partner – žiadateľ: Centrum Kultury v Korzennej (www.korzenna.pl/kultura/centrum-kultury-w-korzennej)      

Partner mikroprojektu: Obec Raslavice (www.raslavice.sk)

Číslo mikroprojektu: INT/ET/TAT/1/I/B/0022

Termín realizácie:  marec 2017 – november 2017

Hodnota projektu:  89 175,00 eur

Výška prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (85 %): 75 798,74 eur

Výška prostriedkov zo štátneho rozpočtu (5 % - PL a 10 % - SK): 5 507,32 eur

Výška vlastného vkladu (10 % - PL a 5 % - SK): 7 868,94 eur

 

Ciele projektu:

1. Zvýšenie ochrany a šírenia ľudovej kultúry poľských a slovenských Beskýd projektovými partnermi prostredníctvom vytvorenia foriem zachovania tejto kultúry (tlačené materiály, audiovizuálne nahrávky, materiály spristupnené na internete, výstavy).

2. Propagácia unikátnych zdrojov ľudovej kultúry Beskýd, ako produktu kultúrnej turistiky v rámci zrealizovaných projektových kultúrnych podujatí.

3. Upevnenie cezhraničnej integrácie v partnerských obciach a v pohraničí prostredníctvom budovania spoločnej identity založenej na hodnote ľudovej kultúry poľských a slovenských Beskýd.

Partnerská zmluva: data/fso/soubory/72332017-07-03zmluva253-2017-oddimplmikroprojekt-tat-0022.pdf

Projektová stránka: 

Chute
 

Obec

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Keď august páli, bude páliť aj víno.

Pranostika na akt.deň

Ľan siaty na Helenu máva dlhé vlasy.

Ďalší

Preklad (translations)

Aktuálne projekty

IROP

OP

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 327
TÝŽDEŇ: 2841
CELKOM: 868021

Obec Raslavice

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu