Obsah

 
Raslavické noviny

Samospráva pre svojich občanov vydáva dvakrát ročne občasník, ktorý obsahuje aktuálne informácie o živote a dianí v obci, ale aj mnoho zaujímavostí z dejín, kultúry, športu a iných oblastí.

Redakčnú radu tvoria zamestnanci obce. Medzi pravidelných prispievateľov patria úradníci, zástupcovia miestnych inštitúcií či pridružených organizácií, lokální aktivisti, umelci a iní obyvatelia.

2019

2019/2 Stiahnuté: 159x

2019/1 Stiahnuté: 779x

2018

2/2018 Stiahnuté: 520x

1/2018 Stiahnuté: 837x

2017

2017/2 Stiahnuté: 529x

2017/1 Stiahnuté: 612x

2016

2016/4 Stiahnuté: 929x

2016/5 Stiahnuté: 1431x

2015

2015/1 Stiahnuté: 933x

2015/3 Stiahnuté: 905x

2015/2 Stiahnuté: 424x

2014

2014 Stiahnuté: 581x

2013

2013 Stiahnuté: 1189x

2012

2012 Stiahnuté: 520x

2011

2011 Stiahnuté: 728x

2010

2010 Stiahnuté: 1452x

2009

2009 Stiahnuté: 819x

2008

2008 Stiahnuté: 936x

2007

2007 Stiahnuté: 611x

Stránka

  • 1