Obsah

 
Raslavické noviny

Samospráva pre svojich občanov vydáva dvakrát ročne občasník, ktorý obsahuje aktuálne informácie o živote a dianí v obci, ale aj mnoho zaujímavostí z dejín, kultúry, športu a iných oblastí.

Redakčnú radu tvoria zamestnanci obce. Medzi pravidelných prispievateľov patria úradníci, zástupcovia miestnych inštitúcií či pridružených organizácií, lokální aktivisti, umelci a iní obyvatelia.

2019

2019/2 Stiahnuté: 341x

2019/1 Stiahnuté: 961x

2018

2/2018 Stiahnuté: 780x

1/2018 Stiahnuté: 929x

2017

2017/2 Stiahnuté: 622x

2017/1 Stiahnuté: 696x

2016

2016/4 Stiahnuté: 1105x

2016/5 Stiahnuté: 1737x

2015

2015/1 Stiahnuté: 1099x

2015/3 Stiahnuté: 1041x

2015/2 Stiahnuté: 502x

2014

2014 Stiahnuté: 636x

2013

2013 Stiahnuté: 1362x

2012

2012 Stiahnuté: 576x

2011

2011 Stiahnuté: 840x

2010

2010 Stiahnuté: 1809x

2009

2009 Stiahnuté: 917x

2008

2008 Stiahnuté: 1177x

2007

2007 Stiahnuté: 742x

Stránka

  • 1