Obsah

 
Raslavické noviny

Samospráva pre svojich občanov vydáva dvakrát ročne občasník, ktorý obsahuje aktuálne informácie o živote a dianí v obci, ale aj mnoho zaujímavostí z dejín, kultúry, športu a iných oblastí.

Redakčnú radu tvoria zamestnanci obce. Medzi pravidelných prispievateľov patria úradníci, zástupcovia miestnych inštitúcií či pridružených organizácií, lokální aktivisti, umelci a iní obyvatelia.

2020

Raslavické noviny Stiahnuté: 6x

2019

2019/2 Stiahnuté: 575x

2019/1 Stiahnuté: 1129x

2018

2/2018 Stiahnuté: 939x

1/2018 Stiahnuté: 1003x

2017

2017/2 Stiahnuté: 682x

2017/1 Stiahnuté: 753x

2016

2016/4 Stiahnuté: 1195x

2016/5 Stiahnuté: 1873x

2015

2015/1 Stiahnuté: 1211x

2015/3 Stiahnuté: 1136x

2015/2 Stiahnuté: 589x

2014

2014 Stiahnuté: 679x

2013

2013 Stiahnuté: 1466x

2012

2012 Stiahnuté: 614x

2011

2011 Stiahnuté: 959x

2010

2010 Stiahnuté: 2047x

2009

2009 Stiahnuté: 981x

2008

2008 Stiahnuté: 1325x

2007

2007 Stiahnuté: 822x

Stránka

  • 1