Obsah

 
Raslavické noviny

Samospráva pre svojich občanov vydáva dvakrát ročne občasník, ktorý obsahuje aktuálne informácie o živote a dianí v obci, ale aj mnoho zaujímavostí z dejín, kultúry, športu a iných oblastí.

Redakčnú radu tvoria zamestnanci obce. Medzi pravidelných prispievateľov patria úradníci, zástupcovia miestnych inštitúcií či pridružených organizácií, lokální aktivisti, umelci a iní obyvatelia.

2019

2019/2 Stiahnuté: 39x

2019/1 Stiahnuté: 713x

2018

2/2018 Stiahnuté: 372x

1/2018 Stiahnuté: 795x

2017

2017/2 Stiahnuté: 483x

2017/1 Stiahnuté: 578x

2016

2016/4 Stiahnuté: 863x

2016/5 Stiahnuté: 1263x

2015

2015/1 Stiahnuté: 827x

2015/3 Stiahnuté: 853x

2015/2 Stiahnuté: 395x

2014

2014 Stiahnuté: 545x

2013

2013 Stiahnuté: 1075x

2012

2012 Stiahnuté: 489x

2011

2011 Stiahnuté: 676x

2010

2010 Stiahnuté: 1334x

2009

2009 Stiahnuté: 770x

2008

2008 Stiahnuté: 849x

2007

2007 Stiahnuté: 568x

Stránka

  • 1