Obsah

 
Raslavické noviny

Samospráva pre svojich občanov vydáva dvakrát ročne občasník, ktorý obsahuje aktuálne informácie o živote a dianí v obci, ale aj mnoho zaujímavostí z dejín, kultúry, športu a iných oblastí.

Redakčnú radu tvoria zamestnanci obce. Medzi pravidelných prispievateľov patria úradníci, zástupcovia miestnych inštitúcií či pridružených organizácií, lokální aktivisti, umelci a iní obyvatelia.

2019

2019/2 Stiahnuté: 85x

2019/1 Stiahnuté: 734x

2018

2/2018 Stiahnuté: 412x

1/2018 Stiahnuté: 812x

2017

2017/2 Stiahnuté: 502x

2017/1 Stiahnuté: 594x

2016

2016/4 Stiahnuté: 889x

2016/5 Stiahnuté: 1329x

2015

2015/1 Stiahnuté: 852x

2015/3 Stiahnuté: 874x

2015/2 Stiahnuté: 405x

2014

2014 Stiahnuté: 561x

2013

2013 Stiahnuté: 1127x

2012

2012 Stiahnuté: 500x

2011

2011 Stiahnuté: 696x

2010

2010 Stiahnuté: 1392x

2009

2009 Stiahnuté: 782x

2008

2008 Stiahnuté: 881x

2007

2007 Stiahnuté: 586x

Stránka

  • 1