Obsah

Občianské aktivity

 

Život je šanca, OZ - “Raslavice = spoločnými silami k lepšej zamestnateľnosti”,

 

1.motivačné stretnutie – psycholog

1.motivačné stretnutie – psycholog

aktivity Centra práce

aktivity Centra práce

informačný deň

informačný deň

rekonštrukcia priestorov CP

rekonštrukcia priestorov CP