Obsah

Zo života Rómov

 

Pôvodné cigánske obyvateľstvo obce

Výhodná poloha obce privábila sem aj občanov cigánskeho pôvodu – Rómov, ktorí si založili svoju osadu tesne za Uhorskými Raslavicami. Pôvodnú cigánsku osadu v Nižných Raslaviciach tvorili cigánske rodiny:
Jána Fejca (cig. Meno Kuľa), nar. r. 1894
Jozefa Žoltáka (Buňak), nar. r. 1886
Juraja Balogu (Čomov), nar. r. 1893
Anny Šerdzikovej (Hana) nar. r. 1884
Jozefa Cvoreňa (Serdak) nar. r. 1885
Márie Lackovej (Blažejová) nar. r. 1893
Zuzany Marcinovej (Cimermanka) nar. r. 1883
Štefana Cvoreňa (Pačo) nar. r. 1883
Anny Brendzovej (Karoľ) nar. r. 1885
Anny Cvoreňovej (Furtaľana) nar. r. 1901
Štefana Šerdzika (Bagar) nar. r. 1909
Margity Cvoreňovej (Bazuľa) nar. r. 1909
Jána Baloga (Peko) nar. r. 1902
Vojtecha Billého (Labe) nar. r. 1919
Kalmána Billého (Juro) nar. r. 1926
Cigánskym vajdom bol Štefan Marton, narodený roku 1890.

V súčasnosti žije v obci 329 rómskym obyvateľom, z toho 180 žien a 149 mužov.

 

Zo života Rómov

 

Dňa 14.júna 2006 skupina rómov sa zúčastnila výletu v Poľsku - Nový Targ, ktorý bol spojený s nákupmi v Ľeľuchove.

www.romale.sk

RPA - OZ Modrý motýľ

OZ - Život je šanca - “Raslavice = spoločnými silami k lepšej zamestnateľnosti”,

Sociálna práca v komunite v obci Raslavice