Obsah

Erb obce Raslavice

Erb

 

Najstarším zachovaným symbolom Nižných Raslavíc je symbol na otlačku pečatidla z roku 1787 na písomnosti z 22.12.1787. Vrukopise je uvedené: Sigil: Uh: Raszlavicze: 1787 a v pečatnom poli sú vyobrazené dva raky. Tento motív zrejme súvisí s hojným výskytom rakov v potoku Sekčov. V polovici 19.storočia si obec dala vyhotoviť nové pečatidlo bez datovania, odtlačok ktorého sa našiel v písomnosti z 24. marca 1851.V pečatnom poli je jeleň.

Vyšné Raslavice majú tiež najstarší symbol na odtlačku pečatidla z roku 1787, zachovaný na písomnosti z 5. novembra 1787. V pečatnom poli je znázorneny motív kĺčovania, a to postava muža držiaca sekeru, vľavo je pník stromu.

Pri koncipovaní nového obecného erbu z príležitosti 732 rokov prvej historickej písomnej zmienky v roku 1993 bolo rešpektované zlučenie oboch obcí Vyšné a Nižné Raslavice v jeden celok, a preto do nového súčasného erbu boli zakomponované figúry prevzaté z historických erbov obidvoch raslavických obcí.

Okrem spominaného erbu má obec vlastnú obecnú vlajku, v ktorej sú zakompované farby nachádzajúce sa v erbe.

 

vlajka