Obsah

2017

Prehľad o zákazkách EKS - 3. Q 2017 Stiahnuté: 243x

Prehľad o zákazkách EKS - 2. Q 2017 Stiahnuté: 224x

Súhrnná správa §117 - 2. Q 2017 Stiahnuté: 225x

Prehľad o zákazkách EKS - 1. Q 2017 Stiahnuté: 239x

Súhrnná správa §117 - 1. Q 2017 Stiahnuté: 255x

2016

PrehladZakaziek 2016-3.kvartal - EKS Stiahnuté: 8x

Prehlaď Zákaziek 2016-4.kvartal Stiahnuté: 11x

Súhrnná správa 4. Q 2016 Stiahnuté: 11x

Súhrnná správa 3. Q 2016 Stiahnuté: 13x

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.4.2016 – 30.6.2016 Stiahnuté: 265x

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.1.2016 – 31.3.2016 Stiahnuté: 276x

2015

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.10.2015 – 31.12.2015 Stiahnuté: 290x

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.7.2015 – 30.9.2015 Stiahnuté: 266x

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.4.2015 – 30.6.2015 Stiahnuté: 258x

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.1.2015 – 31.3.2015 Stiahnuté: 272x

2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.10.2014 – 31.12.2014 Stiahnuté: 272x

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.7.2014 – 30.9.2014 Stiahnuté: 289x

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.4.2014 – 30.6.2014 Stiahnuté: 308x

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.1.2014 – 31.3.2014 Stiahnuté: 327x

2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.10.2013 – 31.12.2013 Stiahnuté: 274x

Stránka