Obsah

2017

Prehľad o zákazkách EKS - 3. Q 2017 Stiahnuté: 238x

Prehľad o zákazkách EKS - 2. Q 2017 Stiahnuté: 216x

Súhrnná správa §117 - 2. Q 2017 Stiahnuté: 218x

Prehľad o zákazkách EKS - 1. Q 2017 Stiahnuté: 232x

Súhrnná správa §117 - 1. Q 2017 Stiahnuté: 248x

2016

PrehladZakaziek 2016-3.kvartal - EKS Stiahnuté: 1x

Prehlaď Zákaziek 2016-4.kvartal Stiahnuté: 6x

Súhrnná správa 4. Q 2016 Stiahnuté: 8x

Súhrnná správa 3. Q 2016 Stiahnuté: 7x

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.4.2016 – 30.6.2016 Stiahnuté: 257x

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.1.2016 – 31.3.2016 Stiahnuté: 270x

2015

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.10.2015 – 31.12.2015 Stiahnuté: 284x

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.7.2015 – 30.9.2015 Stiahnuté: 261x

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.4.2015 – 30.6.2015 Stiahnuté: 254x

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.1.2015 – 31.3.2015 Stiahnuté: 259x

2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.10.2014 – 31.12.2014 Stiahnuté: 259x

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.7.2014 – 30.9.2014 Stiahnuté: 281x

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.4.2014 – 30.6.2014 Stiahnuté: 299x

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.1.2014 – 31.3.2014 Stiahnuté: 320x

2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.10.2013 – 31.12.2013 Stiahnuté: 267x

Stránka