Obsah

Verejné obstarávanie

Zákazky - zákazka 'Zber, odvoz a likvidácia zmesového komunálneho odpadu v obci Raslavice.'

 • Názov
  Zber, odvoz a likvidácia zmesového komunálneho odpadu v obci Raslavice.
 • Kategória zákazky
  Zákazky s nízkymi hodnotami - Tovary a služby
 • Popis
  Predmetom tejto zákazky je poskytnutie služieb v odpadovom hospodárstve. Jedná sa o odber, prepravu a zneškodnenie odpadov vyprodukovaných obyvateľmi, resp. ďalšími fyzickými a právnickými osobami na území obce Raslavice.
  Zákazka sa týka poskytovania služieb v zmysle § 3 ods. 4 Zákon č. 79/2015 Z. z. v období kalendárneho roka 2019 – od 01.01.2019 do 31.12.2019.
 • Dátum zverejnenia
  14.12.2018
 • Zakázka stornovaná k