Obsah

 

Menný zoznam zamestnancov OcÚ Raslavice

 

Rakoš Marek starosta obce starosta@raslavice.sk, 0915 546 655

Birošová Mária

terénna pracovníčka maria.birosova@raslavice.sk

Duraková Martina Mgr.

terénna sociálna pracovníčka martina.durakova@raslavice.sk
Fignárová Katarína pracovníčka zberného dvora 0919 221 071

Gaži Ján

šofér traktora info@raslavice.sk
Baláž Stanislav prednosta úradu prednosta@raslavice.sk

Chovanec Rudolf

šofér info@raslavice.sk

Konturová Milena

personalistka milena.konturova@raslavice.sk

Marcin Peter, Ing.

hlavný ekonóm peter.marcin@raslavice.sk

Markušová Eva

adminstrátorka stavebnej agendy eva.markusova@raslavice.sk,
0917 708 651

Matijová Ľubica

koordinátorka malých obecných
služieb
0903 540 701

Petrík Maroš, Mgr.

terénny pracovník maros.petrik@raslavice.sk

Petrová Slávka

administrátorka pokladne slavka.petrova@raslavice.sk

Raticová Gabriela 

účtovníčka gabriela.raticova@raslavice.sk

Salokyová Zuzana

administrátorka daní zuzana.salokyova@raslavice.sk

Ščerba Vincent

správca ČOV 0919 347 838

Ščešňaková Mária, Mgr.

matrikárka maria.scesnakova@raslavice.sk

Vaško Milan

údržbár info@raslavice.sk
Miestna občianska
poriadková služba
verejný poriadok v obci 0919 380 208