Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.06.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb

2020/054

1 700,00 EUR

TPA,s.r.o., Garbiarska 905, 03101 Lioptovský Mikuláš

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

29.05.2020

Dohoda o vyhotovení posudkov pre účely soc. služieb

2020/053

Neuvedené

ALPED, s.r.o.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

28.05.2020

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2020/052

25,00 EUR

Guňová Emília

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

28.05.2020

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2020/051

40,00 EUR

Hudáková Magdaléna

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

19.05.2020

Podnájomná zmluva

2020/050

Neuvedené

OFK - SIM Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

19.05.2020

Nájomná zmluva

2020/049

Neuvedené

OFK - SIM Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

13.05.2020

Dodatok č. 13 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 968/2008/UZ

2020/048

Neuvedené

VÚB a.s.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

11.05.2020

ZMLUVA č. PHZ-OPK1-2019-003410 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR

2020/047

11 264,06 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

04.05.2020

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2020/046

40,00 EUR

Pacindová Kristína

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

23.04.2020

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

2020/045

6,64 EUR

Komunálna poisť.,Štefánikova 17,811 05,Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

23.04.2020

Zmluva o zrušení vecného bremena

2020/044

Neuvedené

Kovalčin Martin

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

23.04.2020

Zmluva o zriadení vecného bremena In rem

2020/043

Neuvedené

Kovalčin Martin

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

21.04.2020

Zmluva o dodávke plynu

2020/042

Neuvedené

SPP a.s.,Mlynské Nivy 44,810 00,Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

21.04.2020

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2020/041

25,00 EUR

Šerdziková Emília

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

20.04.2020

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy č. ZOP/2020/111-BZ

2020/040

Neuvedené

Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

20.04.2020

Mandátna zmluva č. mandanta 07/2020- ÚP

2020/039

Neuvedené

STANIM s.r.o.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

08.04.2020

Zmluva o vypracovaní územnoplánovacej dokumentácie

2020/038

Neuvedené

Ateliér URBEKO s.r..o

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

07.04.2020

Zmluva č. 320 0328 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

2020/037

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

07.04.2020

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe Číslo zmluvy: 20/34/52A/64

2020/036

345,24 EUR

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

07.04.2020

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebiska

2020/035

25,00 EUR

Remeta Ján

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

24.03.2020

Dodatok č.I312041R90801D01 k zmluve o poskytnutí nanávratného finančného príspevku

2020/034

Neuvedené

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

24.03.2020

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2020/033

10,00 EUR

Brendza Ervín

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

19.03.2020

Zmluva o dielo

2020/032

15 605,73 EUR

Sagansport s.r.o., Duklianska 15, 08501 Bardejov

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

19.03.2020

Zmluva o prenájme hrobového miesta

2020/031

25,00 EUR

Brendza Ervín

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

19.03.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/030

25,00 EUR

Husár Milan

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: