Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.06.2021

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2021/073

25,00 EUR

Hokszová Eva

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

16.06.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2021/072

1 800,00 EUR

TPA,s.r.o., Garbiarska 905, 03101 Lioptovský Mikuláš

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

09.06.2021

Zmluva o dielo

2021/071

714 373,25 EUR

Klima - Therm Prešov, s.r.o.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

07.06.2021

Mandátna Zmluva

2021/070

900,00 EUR

MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15, 08221 Veľký Šariš

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

07.06.2021

Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy

2021/069

Neuvedené

MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15, 08221 Veľký Šariš

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

31.05.2021

Mandátna zmluva a dohoda o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania

2021/068

2 640,00 EUR

A4A - Agency 4 Academy, s.r.o., Dolnočermánska 710/37, 94901 Nitra

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

26.05.2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 15.10.2018

2021/067

Neuvedené

GMT development, s.r.o., Kúpeľná 3, 08001 Prešov

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

21.05.2021

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2021/066

40,00 EUR

Gavurová Mária

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

20.05.2021

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2021/065

40,00 EUR

Žoltáková Marta

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

20.05.2021

Zmluva č. 321 0948 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

2021/064

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

14.05.2021

Zmluva o združených dodávkach zemného plynu LAMA

2021/063

Neuvedené

LAMA energy a.s. - organizačná zložka

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

14.05.2021

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2021/062

25,00 EUR

Žoltáková Marta

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

12.05.2021

Zmluva o zrušení vecného bremena

2021/061

Neuvedené

Margicinová Anna

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

12.05.2021

Dodatok č. 4 k zmluve č. 10-000056692PO2012

2021/060

Neuvedené

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Duklianska,085 01,Bardejov

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

11.05.2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny koncovému odberateľovi elektriny

2021/059

Neuvedené

ELGAS s.r.o.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

11.05.2021

Zmluva o kúpe hnuteľného majetku

2021/058

12 000,00 EUR

Ondrej Demo, Sekčovská 25/2, 08641 Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

10.05.2021

Dodatok č. 14 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 968 2008 UZ

2021/057

Neuvedené

VÚB a.s.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

22.04.2021

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

2021/056

Neuvedené

Grešáková Patrícia

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

22.04.2021

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2021/055

25,00 EUR

Billá Lýdia

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

21.04.2021

Dohoda č.21/34/060/13 - o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne

2021/054

7 408,90 EUR

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

15.04.2021

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2021/053

25,00 EUR

Šerdziková Alena

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

15.04.2021

Kúpna zmluva

2021/052

83 256,00 EUR

Marián Šupa

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

30.03.2021

DOHODA O UKONČENÍ NÁJOMNÉHO VZŤAHU uzavretá v súlade s článkom IV. bod 1 Zmluvy o nájme nebytového priestoru

2021/051

11 250,00 EUR

Ondrej Demo, Sekčovská 25/2, 08641 Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

30.03.2021

Zmluva o nájme nehnuteľného majetku

2021/050

1 000,00 EUR

Kuchcik Peter, Ing., Ťačevská 605/15, 08501 Bardejov

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

29.03.2021

Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) č. 37/007/21

2021/049

215 891,05 EUR

Prima banka Slovensko, a. s. Žilina, Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: