Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.08.2018

Zmluva o dielo

2018/131

12 708,00 EUR dvanásťtisíc sedemstoosem

W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1, 05801 Poprad

Obec Raslavice

20.08.2018

Zmluva č. 377/2018/OK o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja.

2018/130

500,00 EUR

Prešovský samosprávny kraj

Obec Raslavice

16.08.2018

Kúpna zmluva

2018/129

250,00 EUR

Mikluš Marek

Obec Raslavice

16.08.2018

Kúpna zmluva

2018/128

250,00 EUR

Baláž Daniel

Obec Raslavice

16.08.2018

Kúpna zmluva

2018/127

250,00 EUR

Janič Miroslav

Obec Raslavice

16.08.2018

Kúpna zmluva

2018/126

250,00 EUR

Polek Stanislav

Obec Raslavice

16.08.2018

Kúpna zmluva

2018/125

250,00 EUR

Palko Ján

Obec Raslavice

16.08.2018

Kúpna zmluva

2018/124

300,00 EUR

Žolnaj Ján

Obec Raslavice

16.08.2018

Zmluva o dielo

2018/123

2 000,00 EUR

MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15, 08221 Veľký Šariš

Obec Raslavice

10.08.2018

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2018/122

25,00 EUR

Ďordík Peter Ing.

Obec Raslavice

10.08.2018

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-2018/452-041

2018/121

11 215,54 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Raslavice

10.08.2018

Zmluva o nájme č. 3A-RP-0060718

2018/120

250,00 EUR

O.S.V.O comp,a.s.,Strojnícka 18,08006,Prešov

Obec Raslavice

09.08.2018

Zmluva o poskytnutí služieb

2018/119

995,00 EUR

ARTIMEX spol. s.r.o.

Obec Raslavice

09.08.2018

Zmluva o poskytnutí služieb

2018/118

995,00 EUR

ARTIMEX spol. s.r.o.

Obec Raslavice

24.07.2018

Zmluva o dielo

2018/117

6 890,00 EUR šesťtisíc osemstodeväťdesiat

SM - ART & PARTNERS, s.r.o.

Obec Raslavice

19.07.2018

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

2018/116

13,28 EUR

Komunálna poisť.,Štefánikova 17,811 05,Bratislava

Obec Raslavice

09.07.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. z. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/165

2018/115

137 980,30 EUR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Raslavice

03.07.2018

Zmluva o poskytovaní služieb

2018/114

9 838,80 EUR

MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15, 08221 Veľký Šariš

Obec Raslavice

03.07.2018

Mandátna zmluva

2018/113

1 500,00 EUR

MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15, 08221 Veľký Šariš

Obec Raslavice

29.06.2018

Dohoda č. 18/34/§50J/54 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2018/112

10 105,02 EUR

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Obec Raslavice

29.06.2018

Dohoda č. 18/34/52A/153 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe

2018/111

600,24 EUR

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Obec Raslavice

29.06.2018

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2018/110

25,00 EUR

Novotný Jaroslav

Obec Raslavice

29.06.2018

Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu

2018/109

800,00 EUR

Miloš Bobáň

Obec Raslavice

26.06.2018

Kúpna zmluva

2018/108

1 000,00 EUR

Božena Lešková

Obec Raslavice

26.06.2018

Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu

2018/107

4 000,00 EUR

Umelecký súbor Lúčnica

Obec Raslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: