Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.07.2018

ZMLUVA o zabezpečení stravovania uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka

2018/086b

4 776,00 EUR

Obecné služby Raslavice, s.r.o.,,Hlavná 154,086 41,Raslavice

Obec Raslavice

11.06.2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt

2018/086

93 197,10 EUR

Prešovský samosprávny kraj

Obec Raslavice

11.06.2018

Zmluva o inzercii

2018/085

108,00 EUR

regionPRESS, s.r.o., Študenská 2, 91701 Trnava

Obec Raslavice

31.05.2018

Zmluva o dielo - vypracovanie PD

2018/084

9 258,00 EUR

AIP projekt, s.r.o., Letná 10, 04001 Košice - mestská časť Staré Me

Obec Raslavice

31.05.2018

ZMLUVA o nájme nebytových priestorov + Dodatok č. 1 k NZ Sekčov Topľa

2018/083

350,00 EUR

Sekčov - Topľa

Obec Raslavice

31.05.2018

Dohoda č. 18/34/§5036 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2018/082

118 782,63 EUR

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Obec Raslavice

24.05.2018

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej siete- Toplianska

2018/081

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice

24.05.2018

Zmluva o dielo 80/2018

2018/080

17 680,20 EUR

GAS-MG,spol.s.r.o., Komenského 315, 08901 Svidník

Obec Raslavice

16.05.2018

Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 13.08.2010

2018/079

Neuvedené

PARE INVEST s.r.o.

Obec Raslavice

16.05.2018

Dohoda o odbere stravy

2018/078

Neuvedené

Obec Lopúchov

Obec Raslavice

16.05.2018

Zmluva č. 77/2018 o poskytovaní stravovacích služieb

2018/077

Neuvedené

ALŽBETKA, n.o., Školská, 052 01 Spišská Nová Ves

Obec Raslavice

26.04.2018

Dodatok č.11 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 968/2008/UZ

2018/076

350,00 EUR

VÚB a.s.

Obec Raslavice

24.04.2018

Zmluva č. ZO 2018A13375-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

2018/075

42,00 EUR

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Raslavice

13.04.2018

Úrazové poistenie

2018/074

6,64 EUR

Komunálna poisť.,Štefánikova 17,811 05,Bratislava

Obec Raslavice

13.04.2018

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2018/073

25,00 EUR

Jurčišin Ján

Obec Raslavice

13.04.2018

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2018/072

40,00 EUR

Belunková Helena r. Vlašková

Obec Raslavice

12.04.2018

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2018/071

25,00 EUR

Durak Vladimír

Obec Raslavice

11.04.2018

Kúpno predajná zmluva

2018/070

47,00 EUR

Bili Milan

Obec Raslavice

09.04.2018

Zmluva č. 38041 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

2018/069

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Raslavice

09.04.2018

Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2018

2018/068

20,00 EUR

Súkromné centrum voľného času ELBA

Obec Raslavice

09.04.2018

Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2018

2018/067

20,00 EUR

Mesto Bardejov

Obec Raslavice

09.04.2018

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2018/066

25,00 EUR

Belejčáková Magdaléna

Obec Raslavice

09.04.2018

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2018/065

25,00 EUR

Kotiková Anna

Obec Raslavice

09.04.2018

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2018/064

40,00 EUR

Bednárová Eva

Obec Raslavice

09.04.2018

Dodatok č. 1/2018 ku darovacej zmluve o vysporiadaní vlastníctva

2018/063

Neuvedené

Kotiková Anna

Obec Raslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: