Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.04.2020

Zmluva o dodávke plynu

2020/042

Neuvedené

SPP a.s.,Mlynské Nivy 44,810 00,Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

21.04.2020

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2020/041

25,00 EUR

Šerdziková Emília

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

20.04.2020

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy č. ZOP/2020/111-BZ

2020/040

Neuvedené

Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

20.04.2020

Mandátna zmluva č. mandanta 07/2020- ÚP

2020/039

Neuvedené

STANIM s.r.o.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

08.04.2020

Zmluva o vypracovaní územnoplánovacej dokumentácie

2020/038

Neuvedené

Ateliér URBEKO s.r..o

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

07.04.2020

Zmluva č. 320 0328 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

2020/037

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

07.04.2020

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe Číslo zmluvy: 20/34/52A/64

2020/036

345,24 EUR

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

07.04.2020

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebiska

2020/035

25,00 EUR

Remeta Ján

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

24.03.2020

Dodatok č.I312041R90801D01 k zmluve o poskytnutí nanávratného finančného príspevku

2020/034

Neuvedené

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

24.03.2020

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2020/033

10,00 EUR

Brendza Ervín

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

19.03.2020

Zmluva o dielo

2020/032

15 605,73 EUR

Sagansport s.r.o., Duklianska 15, 08501 Bardejov

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

19.03.2020

Zmluva o prenájme hrobového miesta

2020/031

25,00 EUR

Brendza Ervín

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

19.03.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/030

25,00 EUR

Husár Milan

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

16.03.2020

Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie január – jún 2020

2020/029

12,00 EUR

Mesto Bardejov

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

16.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácii z rozpočtu obce č. 3/2020

2020/028

1 000,00 EUR

Centrum futbalových talentov Academy Slovakia

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

16.03.2020

Dodatok č. 3 k zmluve o spolupráci č.: USVRK-OIP-2018/000768-022

2020/027

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

16.03.2020

DODATOK č. 2 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 7/2014

2020/026

Neuvedené

Šarišské múzeum Bardejov

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

06.03.2020

Zmluva o bežnom účte

2020/025

Neuvedené

VÚB a.s.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

06.03.2020

Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2020

2020/024

20,00 EUR

Súkromné centrum voľného času ELBA

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

05.03.2020

Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov na rok 2020

2020/023

20,00 EUR

Mesto Prešov

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

27.02.2020

Zmluva o dielo

2020/022

971 656,09 EUR

Obecné služby Raslavice, s.r.o.,,Hlavná 154,086 41,Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

27.02.2020

Mandátna zmluva

2020/021

4 950,00 EUR

Ing. Peter Tomaščík

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

24.02.2020

Zmluva o poskytnutí dotácii z rozpočtu obce č. 6/2020

2020/020

2 000,00 EUR

ECAV Lopúchov- fília Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

24.02.2020

Zmluva o poskytnutí dotácii z rozpočtu obce č. 1/2020

2020/019

2 500,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

19.02.2020

Zmluva o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce č .5/2020

2020/018

4 000,00 EUR

Folklórna skupina Raslavičan z Raslavíc o.z.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: