Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.07.2017

Zmluva o úvere

2017/173

434 130,00 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Štátny fond rozvoja bývania

Obec Raslavice

12.07.2017

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku.

2017/172

25,00 EUR

Nosaľová Emília

Obec Raslavice

06.07.2017

Zmluva č. 37829 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany

2017/171

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Raslavice

13.07.2017

ZMLUVA o zabezpečení stravovania uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka

2017/170-1

3 960,00 EUR

Obecné služby Raslavice, s.r.o.,,Hlavná 154,086 41,Raslavice

Obec Raslavice

23.06.2017

Zmluva o poskytnutí finanč. príspevku pre spoločný mikroprojekt

2017/170

89 175,00 EUR

Prešovský samosprávny kraj

Obec Raslavice

20.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácii z rozpočtu obce

2017/169

1 000,00 EUR

Cyklo-klub Raslavice

Obec Raslavice

20.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácii z rozpočtu obce

2017/168

17 973,00 EUR

OFK - SIM Raslavice

Obec Raslavice

20.06.2017

Zmluva o spolupráci - Komunitné centrá

2017/167

87 214,89 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Raslavice

20.06.2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku

2017/166

Neuvedené

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Raslavice

20.06.2017

Dohoda o účinkovaní

2017/165

1 000,00 EUR

Obec Krivany

Obec Raslavice

20.06.2017

Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu

2017/164

890,00 EUR

Národné osvetové cemntrum

Obec Raslavice

20.06.2017

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2017/163

1 500,00 EUR

TPA,s.r.o., Garbiarska 905, 03101 Lioptovský Mikuláš

Obec Raslavice

13.06.2017

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku.

2017/162

40,00 EUR

Hersteková Anna

Obec Raslavice

13.06.2017

Zmluva o spolupráci - Terénna sociálna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

2017/161

79 357,50 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Raslavice

08.06.2017

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku.č. A/50

2017/160

25,00 EUR

Kontura Jozef

Obec Raslavice

08.06.2017

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku.č.B/9

2017/159

10,00 EUR

Kontura Jozef

Obec Raslavice

08.06.2017

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku.č. B/7

2017/158

10,00 EUR

Kontura Jozef

Obec Raslavice

08.06.2017

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku.č. 4/SC

2017/157

40,00 EUR

Humeníková Anna

Obec Raslavice

08.06.2017

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku.č. B/37

2017/156

25,00 EUR

Marcinová Anna

Obec Raslavice

08.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

2017/155

500,00 EUR

Centrum futbalových talentov Academy Slovakia, Gen. Svobodu 316, 093 16 Vranov nad Topľou

Obec Raslavice

25.05.2017

Dohoda o účinkovaní na 49. ročníku ŠSPaT

2017/154

Neuvedené

Združenie Priateľov FS Háj

Obec Raslavice

24.05.2017

Zmluva č. 1611633 - autorské práva

2017/153

Neuvedené

SLOVGRAM, JAKUBOVO NáM., 810 00 Bratislava

Obec Raslavice

24.05.2017

Dohoda č. 50 / § 50j/NS-2017

2017/152

31 736,25 EUR

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Obec Raslavice

24.05.2017

Dohoda č. 26/2017/§ 54 – PZ/BJ

2017/151

25 805,00 EUR

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Obec Raslavice

24.05.2017

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2017/150

25,00 EUR

Vavrek Radovan Ing.

Obec Raslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: