Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.03.2021

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2021/045

25,00 EUR

Kučinská Júlia

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

16.03.2021

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2021/044

25,00 EUR

Marcin Stanislav

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

16.03.2021

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2021/043

25,00 EUR

Čejková Emília

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

16.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

2021/042

Neuvedené

Slovenská republika- Štatistický úrad SR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

11.03.2021

PRISTÚPENIE K MEMORANDU O SPOLUPRÁCI na príprave a implementácii Integrovanej územnej stratégie Strategicko-plánovacieho regiónu „Šariš“

2021/041

Neuvedené

Prešovský samosprávny kraj

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

11.03.2021

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2018-41/Y416

2021/040

739 832,64 EUR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

11.03.2021

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 15.10.2018

2021/039

Neuvedené

GMT development, s.r.o., Kúpeľná 3, 08001 Prešov

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

05.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o podmienkach rozšírenia distribučnej siete

2021/038

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

05.03.2021

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

2021/037

Neuvedené

Majcinová Mgdaléna

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

05.03.2021

Zmluva o budúcej kúpnej zmluvy

2021/036

Neuvedené

Sagan Ferdinand

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

26.02.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb

2021/035

Neuvedené

Martin Markuš - PROSTUDIO X, Kláštorná 87/41, 08641 Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

25.02.2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

2021/034

182 915,25 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

25.02.2021

Nájomná zmluva

2021/033

Neuvedené

Kamidrová Katarína

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

24.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

2021/032

4 176,00 EUR

MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15, 08221 Veľký Šariš

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

23.02.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 2/2021

2021/031

1 500,00 EUR

Centrum futbalových talentov Academy Slovakia, Gen. Svobodu 316, 093 16 Vranov nad Topľou

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

23.02.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 5/2021

2021/030

2 500,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

19.02.2021

Zmluva o reklame

2021/029

1 200,00 EUR

AHOJ MEDIA s. r. o., Slovenská 1478/1, 08501 Bardejov

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

19.02.2021

Poistná zmluva - majetok obce

2021/028

5 381,89 EUR

Alianz - Slovenská poisťovňa a.s.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

15.02.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 4/2021

2021/027

2 000,00 EUR

Cyklo-klub Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

15.02.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Raslavice č.3/2021

2021/026

5 000,00 EUR

Folklórna skupina Raslavičan z Raslavíc o.z.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

15.02.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Raslavice č.6/2021

2021/025

4 000,00 EUR

Divadelný súbor NA SKOK

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

15.02.2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods.6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2021

2021/024

89 100,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

15.02.2021

Záložná zmluva č. 700/174/2020

2021/023

750 308,00 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Štátny fond rozvoja bývania

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

11.02.2021

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2021/022

40,00 EUR

Straková Marta

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

11.02.2021

Mandantná zmluva PZS

2021/021

150,00 EUR

MFour, s.r.o.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: