Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.02.2021

Dohoda o znášaní nákladov v prípade vzniku nežiaducej udalosti

2021/020

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

03.02.2021

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2021/019

25,00 EUR

Demová Mária

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

03.02.2021

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2021/018

25,00 EUR

Cvoreňová Simona

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

01.02.2021

Dohoda č. 20/34/012/136 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2021/017

Neuvedené

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

01.02.2021

Dohoda č. 20/34/010/16 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2021/016

Neuvedené

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

01.02.2021

Zmluva o úvere č. 700/174/2020

2021/015

577 160,00 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Štátny fond rozvoja bývania

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

01.02.2021

Kúpno predajná zmluva

2021/014

720,00 EUR

Opet Martin

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

26.01.2021

Zmluva o poskytnutí dotácii z rozpočtu obce č.1/2021

2021/013

25 000,00 EUR

OFK - SIM Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

26.01.2021

Zmluva o spracovaní projektovej žiadosti na MIESTNY ROZVOJ, ZNIŽOVANIE CHUDOBY A INKLÚZIA RÓMOV (Granty EHP a Nórska, kód výzvy LDI02, September 2020)

2021/012

40,00 EUR

PO & Partners, s.r.o.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

22.01.2021

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2021/011

25,00 EUR

Šerdzik Ladislav

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

22.01.2021

Dodatok č.1 k dohode o vzájomnej spolupráci

2021/010

Neuvedené

Timko Milan

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

20.01.2021

Zmluva o grantovom učte

2021/009

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a. s. Žilina, Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

19.01.2021

Kúpno predajná zmluva

2021/008

1 101,00 EUR

Timko Milan

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

18.01.2021

Zmluva č.1/2021 o ekologicky nezávadnom zneškodnení infekčného odpadu COVID

2021/007

Neuvedené

FECUPRAL, spol. s r.o.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

14.01.2021

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2021/006

25,00 EUR

Novotný František

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

08.01.2021

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2021/005

40,00 EUR

Opett Ján

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

08.01.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 0919 262 484

2021/004

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

08.01.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 0919221071

2021/003

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

08.01.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 0917708651

2021/002

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

08.01.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 0919455929

2021/001

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

31.12.2020

Zmluva č.209 2021 o prevádzkovaní verejných kanalizácii

2020/126

13 878,05 EUR

VaK SERVIS, s.r.o., Kuzmányho 5000/1, 05801 Poprad

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

29.12.2020

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2020/125

25,00 EUR

Palšová Helena

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

29.12.2020

Nájomná zmluva

2020/124

Neuvedené

Gburová Ivana

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

29.12.2020

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2020/123

25,00 EUR

Jančík Jozef

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

29.12.2020

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2020/122

25,00 EUR

Bednárová Marta

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: