Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.11.2019

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2019/167

25,00 EUR

Sabolová Helena

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

13.11.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

2019/166

10 000,00 EUR

Úrad vlády SR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

13.11.2019

Zmluva o poskytovaní poradenských služieb

2019/165

19 170,00 EUR

Ultima Ratio, s.r.o.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

13.11.2019

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2019/164

40,00 EUR

Kollárčiková Marcela

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

13.11.2019

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2019/163

25,00 EUR

Ščešňak Miloš

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

11.11.2019

ZMLUVA O NÁJME PLYNÁRENSKEHO ZARIADENIA NZ 13/2019/RCV

2019/162

86,70 EUR

SPP- distribúcia, a.s., 82511 Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

11.11.2019

ZMLUVA O NÁJME PLYNÁRENSKEHO ZARIADENIA NZ 12/2019/RCV

2019/161

24,70 EUR

SPP- distribúcia, a.s., 82511 Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

11.11.2019

DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb

2019/160

Neuvedené

KOSIT Horný Šariš s.r.o.

Obec Raslavice

06.11.2019

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

2019/159

Neuvedené

Slovenský vodohospodársky podnik š.p, Ďumbierska, 041 59 Košice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

31.10.2019

Zmluva o dielo

2019/158

500,00 EUR

Hudobná skupina Radegast - Miroslav Maník

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

31.10.2019

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE Z ROZPOČTU OBCE č. 2/2019

2019/157

3 360,00 EUR

OFK - SIM Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

31.10.2019

Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu ”Dajme spolu gol“

2019/156

Neuvedené

Slovenský futbalový zväz

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

30.10.2019

Zmluva o vytvorení , použití a šírenia umeleckého výkonu

2019/155

670,00 EUR

Lomnické Čháve

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

28.10.2019

Zmluva o výpožičke č. : PHZ-OPK2-2019/002420-038 Číslo zmluvy: PHZ-OPK2-2019/002420-038

2019/154

107 665,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

28.10.2019

Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2019/001673-096

2019/153

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

23.10.2019

Zmluva o spolupráci č. z. USVRK OIP 2019 001664-044

2019/152

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

16.10.2019

Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci č.: USVRK-OIP-2018/000768-022

2019/151

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

16.10.2019

Zmluva o zriadení vecného bremena

2019/150

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

16.10.2019

Kúpna zmluva

2019/149

150,00 EUR

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

11.10.2019

DODATOK č. 3 k zmluve o zabezpečení stravovania

2019/148

Neuvedené

Obecné služby Raslavice, s.r.o.,,Hlavná 154,086 41,Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

10.10.2019

Kúpno predajná zmluva

2019/147

2 936,00 EUR

Horoščáková Mária

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

04.10.2019

Nájomná zmluva Jana Štiblárová

2019/146

Neuvedené

Štiblárová Jana

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

04.10.2019

Nájomná zmluva Gabriela Kočerhová

2019/145

Neuvedené

Kočerhová Gabriela

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

04.10.2019

Nájomná zmluva - Andrea Hudačková

2019/144

Neuvedené

Hudačková Andrea

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

04.10.2019

Nájomná zmluva Markuš Martin

2019/143

Neuvedené

Markuš Martin

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: