Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.12.2020

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2020/114

40,00 EUR

Opett Ján

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

17.12.2020

Zmluva o poskytnutí služieb

2020/113

516,00 EUR

Energo audit, s.r.o., Kozmonautov 3/A, 94901 Nitra

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

27.11.2020

Zmluva o výpožičke

2020/112

Neuvedené

Slovenská republika- Štatistický úrad SR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

27.11.2020

Zmluva o dielo

2020/111

179 244,33 EUR

Obecné služby Raslavice, s. r. o., Hlavná 154, 08641 Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

26.11.2020

Zmluva o grantovom účte

2020/110

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a. s. Žilina, Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

20.11.2020

Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov - zmena stavebníka

2020/109

Neuvedené

Východoslovenská distribučná a.s.s

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

20.11.2020

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.ZOP_2020_111

2020/108

Neuvedené

Východoslovenská distribučná a.s.s

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

20.11.2020

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluva o zriadení vecného bremena)

2020/107

Neuvedené

Východoslovenská distribučná a.s.s

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

16.11.2020

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2020/106

25,00 EUR

Lamancová Mária

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

11.11.2020

Návrh poistnej zmluvy 3619271613 - príves

2020/105

28,20 EUR

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 81623 Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

06.11.2020

Zmluva o poskytnuté verejných služieb

2020/104

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

05.11.2020

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2020/103

25,00 EUR

Beáta Komorníková

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

05.11.2020

Dodatok č. 2k zmluve OFK

2020/102

6 490,00 EUR

OFK - SIM Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

03.11.2020

Návrh poistnej zmluvy 3619268363

2020/101

28,20 EUR

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 81623 Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

03.11.2020

Návrh poistnej zmluvy 3619268620

2020/100

28,20 EUR

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 81623 Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

03.11.2020

Návrh poistnej zmluvy 3619268650

2020/099

28,20 EUR

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 81623 Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

02.11.2020

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2020/098

25,00 EUR

Demová Mária

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

30.10.2020

Zmluva o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce č. 8/2020

2020/097

750,00 EUR

Divadelný súbor NA SKOK

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

28.10.2020

ZMLUVA O DIELO- Rekonštrukcia a nadstavba ZS

2020/096

15 400,00 EUR

Olga Hrabčáková - ZOJOS, Pod papierňou, 085 01 Bardejov

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

28.10.2020

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. USVRK-OIP-2020/001579-071

2020/095

98 471,50 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

23.10.2020

Zmluva o dodaní tovaru - Dodanie tovaru k projektu „Aktívny zelený park pri komunitnom centre

2020/094

5 996,00 EUR

Pavel Biroš – Well Garden

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

22.10.2020

Zmluva o dielo

2020/093

8 643,00 EUR

Sagansport s.r.o., Duklianska 15, 08501 Bardejov

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

09.10.2020

Zmluva č. 114/POD-701/20 - Aktívny zelený park pri komunitnom centre

2020/092

5 000,00 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

09.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci č. 2020/128/1863

2020/091

79 621,00 EUR

Ministerstvo financií SR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

07.10.2020

Kúpna zmluva

2020/090

1 588,34 EUR

INMEDIA spol. s.r.o.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: