Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
04.10.2019

Nájomná zmluva Margita Balogová

2019/142

Neuvedené

Balogová Margita

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

03.10.2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb - 0903540701

2019/141

9,00 EUR

Orange Slovensko, a.s. Bratislava,Prievozská 6/A,821 09,Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

04.10.2019

Nájomná zmluva

2019/140

781,79 EUR

Júlia Fertáľová

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

03.10.2019

Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 01686/2019-PKZO-K40014/19.00

2019/139

Neuvedené

Slovenský pozemkový fond

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

02.10.2019

Zmluva o poskytnutí služieb

2019/138

200,00 EUR

Martin Markuš - PROSTUDIO X, Kláštorná 87/41, 08641 Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

02.10.2019

Dohoda č. 19/34/054/110 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z

2019/137

34 938,30 EUR

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

24.09.2019

Dodatok č. 1 k Dohode o odbere stravy

2019/136

Neuvedené

Obec Lopúchov

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

24.09.2019

Dodatok č. 1 k Dohode o odbere stravy

2019/135

Neuvedené

Obec Kochanovce

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

20.09.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy

2019/134

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

20.09.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy

2019/133

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

20.09.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy

2019/132

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

20.09.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy

2019/131

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

20.09.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy

2019/130

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

20.09.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy

2019/129

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

20.09.2019

Darovacia zmluva na hnuteľný majetok

2019/128

Neuvedené

Marcinová Helena

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

17.09.2019

Zmluva o poskytovaní služby – periskop pre riaditeľov MŠ

2019/127

Neuvedené

Periskop s.r.o. - člen Komensky Group

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

17.09.2019

Dodatok č. 1 k zmluvy USVRK-OIP-2018/ 001364-002_2018

2019/126

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

17.09.2019

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania

2019/125

1 000,00 EUR

ULTIMA INVEST s.r.o.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

17.09.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

2019/124

1 500,00 EUR

ULTIMA INVEST s.r.o.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

17.09.2019

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2019/123

25,00 EUR

Zobková Irena

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

17.09.2019

Dodatok č. 3 k zmluve nebytových priestorov

2019/122

Neuvedené

Sekčov - Topľa

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

05.09.2019

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2019/121

10,00 EUR

Frimerová Andrea Mgr.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

05.09.2019

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2019/120

40,00 EUR

Lukáčová Dana

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

05.09.2019

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní stravovacích služieb

2019/119

Neuvedené

ALŽBETKA, n.o., Školská, 052 01 Spišská Nová Ves

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

05.09.2019

Mandátna zmluva

2019/118

1 260,00 EUR

MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15, 08221 Veľký Šariš

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: