Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.09.2020

Kúpna zmluva

2020/077

Neuvedené

HURTUK DINO s.r.o.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

09.09.2020

Kúpna zmluva

2020/076

Neuvedené

BONA MARKET s.r.o.,Železničná 319,086 41,Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

02.09.2020

Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít č. z. 2020_MPC_NP_PoP2_MŠ_090

2020/075

Neuvedené

Metodicko-pedagogické centrum

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

31.08.2020

Dodatok č. 2 k Dohode o odbere stravy

2020/074

Neuvedené

Obec Lopúchov

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

20.08.2020

Kúpna zmluva

2020/073

83 155,20 EUR

ŠTÝL-IVANOV s.r.o., Vyšný Kazimír 23, 09409 Vyšný Kazimír

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

20.08.2020

Darovacia zmluva v rámci národného projektu „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I.

2020/072

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

13.08.2020

Zmluva o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti

2020/071

Neuvedené

Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

13.08.2020

Kúpno predajná zmluva

2020/070

1 200,00 EUR

Kriško Fedor

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

07.08.2020

Zmluva o poskytovaní služieb - VO

2020/069

Neuvedené

IGNITE, s.r.o., Ťačevská 610/23, 08501 Bardejov

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

07.08.2020

Mandátna zmluva stavebný dozor MŠ

2020/068

2 000,00 EUR

Ing. Peter Tomaščík

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

28.07.2020

Zmluva o odchyte zvierat

2020/067

Neuvedené

Občianske združenie Druhá šanca

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

23.07.2020

Dodatok k zmluve č. 2/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

2020/066

Neuvedené

OFK - SIM Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

23.07.2020

Dodatok k zmluve č. 4/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

2020/065

Neuvedené

Cyklo-klub Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

23.07.2020

Zmluva o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce č.7/2020

2020/064

6 000,00 EUR

OFK - SIM Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

23.07.2020

Dodatok k zmluve č. 5/2020 k zmluve o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

2020/063

Neuvedené

Folklórna skupina Raslavičan z Raslavíc o.z.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

23.07.2020

Dodatok k zmluve č. 3/2020 k zmluve o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

2020/062

Neuvedené

Centrum futbalových talentov Academy Slovakia, Gen. Svobodu 316, 093 16 Vranov nad Topľou

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

23.07.2020

Dodatok k zmluve č. 1/2020 k zmluve o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

2020/061

Neuvedené

Dobrovoľný hasičský zbor Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

23.07.2020

Zmluva o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce č.4/2020

2020/060

1 500,00 EUR

Cyklo-klub Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

23.07.2020

Dodatok č. 2k Z201852128_Z Obec Raslavice_doplnenie OM_KO

2020/059

Neuvedené

MAGNA ENERGIA a.s.,Nitrianska 7555,921 01,Piešťany

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

23.07.2020

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2020/058

25,00 EUR

Cvoreňová jiřina

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

14.07.2020

Zmluva o zriadení vecného bremena IN REM

2020/057

Neuvedené

Jozef Žolták

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

13.07.2020

Komisionárska zmluva

2020/056

Neuvedené

UP Slovensko, s.r.o.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

13.07.2020

Zmluva o grantovom účte

2020/055

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a. s. Žilina, Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

19.06.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb

2020/054

1 700,00 EUR

TPA,s.r.o., Garbiarska 905, 03101 Lioptovský Mikuláš

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

29.05.2020

Dohoda o vyhotovení posudkov pre účely soc. služieb

2020/053

Neuvedené

ALPED, s.r.o.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: