Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.05.2019

Zmluva č 39 320 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

2019/072

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Raslavice

02.05.2019

Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete

2019/071

540,00 EUR

SPP a.s.,Mlynské Nivy 44,810 00,Bratislava

Obec Raslavice

30.04.2019

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

2019/070

350,00 EUR

Steiner&Associates s.r.o.

Obec Raslavice

29.04.2019

Dohoda č. 19/34/060/144 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHD/CHP na kalendárny rok 2019

2019/069

4 988,85 EUR

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Obec Raslavice

29.04.2019

Dohoda č. 19/34/52A/148 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe

2019/068

319,26 EUR

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Obec Raslavice

29.04.2019

Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHD/CHP na kalendárny rok 2019 č.z.19/34/060/192

2019/067

3 990,93 EUR

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Obec Raslavice

23.04.2019

Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2019

2019/066

20,00 EUR

Mesto Bardejov

Obec Raslavice

23.04.2019

Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2019

2019/065

20,00 EUR

Mesto Bardejov

Obec Raslavice

17.04.2019

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

2019/064

6,64 EUR

Komunálna poisť.,Štefánikova 17,811 05,Bratislava

Obec Raslavice

15.04.2019

Zmluva o dotácii DHZ - dodatok 08042019

2019/063

2 000,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor Raslavice

Obec Raslavice

12.04.2019

Dodatok k zmluve č.3/2019

2019/062

1 000,00 EUR

Centrum futbalových talentov Academy Slovakia, Gen. Svobodu 316, 093 16 Vranov nad Topľou

Obec Raslavice

12.04.2019

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2019/061

25,00 EUR

Balážová Jana, Bc.

Obec Raslavice

10.04.2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

2019/060

1,00 EUR

Orange Slovensko, a.s. Bratislava,Prievozská 6/A,821 09,Bratislava

Obec Raslavice

10.04.2019

Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2019

2019/059

40,00 EUR

Súkromné centrum voľného času ELBA

Obec Raslavice

10.04.2019

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2019/058

25,00 EUR

Štiblár Vincent

Obec Raslavice

10.04.2019

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2019/057

25,00 EUR

Kertysová Gabriela

Obec Raslavice

10.04.2019

Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP19/03/006

2019/056

Neuvedené

KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1/360, 04001 Košice

Obec Raslavice

03.04.2019

Zmluva o poskytnutí grantu

2019/055

10 000,00 EUR

Karpatská nadácia

Obec Raslavice

03.04.2019

Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2019

2019/054

20,00 EUR

Mesto Bardejov

Obec Raslavice

29.03.2019

Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov na rok 2019

2019/053

20,00 EUR

Mesto Prešov

Obec Raslavice

29.03.2019

Dohoda č. 19/34/50J/30 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2019/052

25 262,55 EUR

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Obec Raslavice

29.03.2019

Dohoda č. 19/34/52A/76 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe

2019/051

319,26 EUR

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Obec Raslavice

28.03.2019

ZMLUVA O DIELO č. 504/19

2019/050

14 481,30 EUR

VaK SERVIS s.r.o.

Obec Raslavice

28.03.2019

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2019/049

25,00 EUR

Novotný Ľubomír

Obec Raslavice

13.03.2019

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2019/048

25,00 EUR

Palko Jozef

Obec Raslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: