Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.04.2019

Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2019

2019/054

20,00 EUR

Mesto Bardejov

Obec Raslavice

29.03.2019

Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov na rok 2019

2019/053

20,00 EUR

Mesto Prešov

Obec Raslavice

29.03.2019

Dohoda č. 19/34/50J/30 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2019/052

25 262,55 EUR

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Obec Raslavice

29.03.2019

Dohoda č. 19/34/52A/76 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe

2019/051

319,26 EUR

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Obec Raslavice

28.03.2019

ZMLUVA O DIELO č. 504/19

2019/050

14 481,30 EUR

VaK SERVIS s.r.o.

Obec Raslavice

28.03.2019

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2019/049

25,00 EUR

Novotný Ľubomír

Obec Raslavice

13.03.2019

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2019/048

25,00 EUR

Palko Jozef

Obec Raslavice

13.03.2019

Zmluva o poskytnutí verejných služieb

2019/047

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s. Bratislava,Prievozská 6/A,821 09,Bratislava

Obec Raslavice

13.03.2019

Poistná zmluva č. 4105177967

2019/046

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s. Bratislava,Prievozská 6/A,821 09,Bratislava

Obec Raslavice

13.03.2019

Zmluva o poskytnutí verejných služieb

2019/045

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s. Bratislava,Prievozská 6/A,821 09,Bratislava

Obec Raslavice

05.03.2019

Nájomná zmluva

2019/044

Neuvedené

Železníková Simona

Obec Raslavice

05.03.2019

Nájomná zmluva

2019/043

Neuvedené

Uličná Lenka

Obec Raslavice

05.03.2019

Nájomná zmluva

2019/042

Neuvedené

Bortnáková Jana

Obec Raslavice

05.03.2019

Nájomná zmluva

2019/041

Neuvedené

Štiblár Samuel

Obec Raslavice

05.03.2019

Nájomná zmluva

2019/040

Neuvedené

Angelovič Marek

Obec Raslavice

05.03.2019

Nájomná zmluva

2019/039

Neuvedené

Vasiľko Pavol

Obec Raslavice

05.03.2019

Nájomná zmluva

2019/038

Neuvedené

Oľšavský Štefan

Obec Raslavice

05.03.2019

Nájomná zmluva

2019/037

Neuvedené

Palšová Lýdia

Obec Raslavice

05.03.2019

Nájomná zmluva

2019/036

Neuvedené

Bicaková Marta

Obec Raslavice

05.03.2019

Nájomná zmluva

2019/035

Neuvedené

Kleinová Kristína

Obec Raslavice

05.03.2019

Nájomná zmluva

2019/034

Neuvedené

Straka Jozef

Obec Raslavice

05.03.2019

Nájomná zmluva -

2019/033

Neuvedené

Handzuš Róbert

Obec Raslavice

04.03.2019

Rámcová kúpna zmluva

2019/032

Neuvedené

HURKA s.r.o.

Obec Raslavice

04.03.2019

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2019/031

25,00 EUR

Martaus Jozef

Obec Raslavice

01.03.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

2019/030

750,00 EUR

Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa, Slovenská provincia

Obec Raslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: