Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
29.05.2020

DF2020/0210

telefón popl. - ČOV 03/2020

6,00 EUR

O2 Slovakia s.r.o.,Einsteinova 24,85101,Bratislava

Obec Raslavice

29.05.2020

DF2020/0209

videoslužby na miestnom Info kanály

200,00 EUR

Martin Markuš - PROSTUDIO X, Kláštorná 87/41, 08641 Raslavice

Obec Raslavice

29.05.2020

DF2020/0208

plyn - DK 03/2020

287,30 EUR

DEMO Ondrej,Sekčovská 388,08641,Raslavice

Obec Raslavice

29.05.2020

DF2020/0207

elektroinštalačný materiál

639,56 EUR

Lukáš Maník - LUKY, Osikov 25, 086 42 Osikov

Obec Raslavice

29.05.2020

DF2020/0206

služby pri zbere a odvoze živ.odpadu MŠ1,MŠ2 03/2020

33,60 EUR

ESPIK Group s.r.o.,133,06543,Orlov

Obec Raslavice

29.05.2020

DF2020/0205

oprava a previnutie kal.čerpadla - ČOV

186,72 EUR

SISLAŠI s.r.o. Osikov 137, 137, 086 42 Osikov

Obec Raslavice

29.05.2020

DF2020/0204

plyn -bytový dom 2, 1.4.-30.4.2020 Hrabovecká 16/777

144,00 EUR

SPP a.s.,Mlynské Nivy 44,810 00,Bratislava

Obec Raslavice

29.05.2020

DF2020/0203

plyn -bytový dom 1, 1.4.-30.4.2020 Hrabovecká 17/778

134,00 EUR

SPP a.s.,Mlynské Nivy 44,810 00,Bratislava

Obec Raslavice

29.05.2020

DF2020/0202

plyn - odb.miest 1.4.- 30.4.2020

2 176,00 EUR

SPP a.s.,Mlynské Nivy 44,810 00,Bratislava

Obec Raslavice

29.05.2020

DF2020/0201

telefon - ocu, int.prístup 03/20

27,55 EUR

Slovak telekom a.s.,Námestie slobody 6,817 62,Bratislava

Obec Raslavice

29.05.2020

DF2020/0200

elektrina 1.4.20 - 30.4.20

1 637,15 EUR

MAGNA ENERGIA a.s.,Nitrianska 7555,921 01,Piešťany

Obec Raslavice

29.05.2020

DF2020/0199

elektrina - 1.4.-30.4.20

574,60 EUR

MAGNA ENERGIA a.s.,Nitrianska 7555,921 01,Piešťany

Obec Raslavice

29.05.2020

DF2020/0198

prevádzkovanie kanalizácie a ČOV - 2.kv.2020

867,38 EUR

VaK SERVIS s.r.o.

Obec Raslavice

29.05.2020

DF2020/0197

výkon zodpov.osoby ochrana os.údajov - 04/20

42,00 EUR

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Raslavice

29.05.2020

DF2020/0196

telefon - ocu, pev.linka 03/20

20,39 EUR

Slovak telekom a.s.,Námestie slobody 6,817 62,Bratislava

Obec Raslavice

29.05.2020

DFO2020/0023

služby pos. spol. úradovňou 2.polrok 2019

1 000,45 EUR

Obec Richvald, Richvald 179, 08501 Richvald

Obec Raslavice

29.05.2020

DFO2020/0022

poistenie majetku MŠ1 21.05.20-21.05.21

37,53 EUR

UNIQA poisťovňa. a.s., Lazaretská, 810 07 Bratislava 27

Obec Raslavice

29.05.2020

DFO2020/0021

nedoplatok za vypúš.odpad. vôd - za r.2019

6 787,46 EUR

Slovenský vodohospodársky podnik š.p, Ďumbierska, 041 59 Košice

Obec Raslavice

29.05.2020

DFO2020/0020

úrazové poistenie

6,64 EUR

Komunálna poisť.,Štefánikova 17,811 05,Bratislava

Obec Raslavice

30.04.2020

DF2020/0195

dopravné zrkadlá + stľpiky

548,40 EUR

SIVEX, s.r.o., Bzovícka 30, 85107 Bratislava

Obec Raslavice

30.04.2020

DF2020/0194

školenie BOZP a PO + aktual.dokumentácie

216,00 EUR

Jozef Choma Šiba 34,086 22,Šiba 34

Obec Raslavice

30.04.2020

DF2020/0193

inžiniersko geologický prieskum bytových jednotiek

2 230,32 EUR

GEO Um, s.r.o., Ťačevská 1572/36, 08501 Bardejov

Obec Raslavice

30.04.2020

DF2020/0192

telefón. poplatky súhr.fa.

254,08 EUR

Orange Slovensko, a.s. Bratislava,Prievozská 6/A,821 09,Bratislava

Obec Raslavice

30.04.2020

DF2020/0191

verejný rozhlas prevádzka r.2020

38,40 EUR

SLOVGRAM, JAKUBOVO NáM., 810 00 Bratislava

Obec Raslavice

30.04.2020

DF2020/0190

potraviny - MŠ2

227,33 EUR

BONA MARKET s.r.o.,Železničná 319,086 41,Raslavice

Obec Raslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: