Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30.04.2020

DF2020/0139

školenie VO, analýza podkladov a vypracovanie správ 1.Q./20

250,00 EUR

IGNITE, s.r.o., Ťačevská 610/23, 08501 Bardejov

Obec Raslavice

30.04.2020

DF2020/0138

oprava kotla v komunitnom centre

604,90 EUR

Stanislav Vasiľko - PESV,Vaniškovce 34,086 41,Vaniškovce

Obec Raslavice

30.04.2020

DF2020/0137

exter. menežmentu "Dobud. trieden. zberu v obci"

144,00 EUR

MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15, 08221 Veľký Šariš

Obec Raslavice

30.04.2020

DF2020/0136

vývoz a likvidácia odpadu - ČOV

601,13 EUR

SUPER EXPRES s.r.o., Bardejovská 1E, 08006 Prešov

Obec Raslavice

30.04.2020

DF2020/0135

vývoz a uloženie odpadu po separácii - 02/2020

633,69 EUR

OZÓN Hanušovce, a.s., Rastislavova 98, 04346 Košice

Obec Raslavice

30.04.2020

DF2020/0134

kreslenie obrázkov, graf. práce s erbom fotog. dominánt obce Raslavice.

350,00 EUR

Samuel Kaščák, Obrancov mieru 4687/25, 08001 Prešov

Obec Raslavice

30.04.2020

DF2020/0133

stravenky DOXX

1 747,39 EUR

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.,Kálov 356,010 01,Žilina

Obec Raslavice

30.04.2020

DF2020/0132

školské potreby pre 5. - 6. ročné deti rok 2019

500,00 EUR

Štempeľ Miroslav,Lada 207,082 12,Lada

Obec Raslavice

30.04.2020

DF2020/0131

služby pri zbere a odvoze živ.odpadu MŠ1,MŠ2 02/2020

40,80 EUR

ESPIK Group s.r.o.,133,06543,Orlov

Obec Raslavice

30.04.2020

DFO2020/0019

poistne majetku obce 14.4. - 13.10.20

2 334,61 EUR

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,Dostojevského rad 4,81574,Bratislava

Obec Raslavice

30.04.2020

DFO2020/0018

havar.poist. MAZDA 19.6. - 18.9.2020

114,44 EUR

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,Dostojevského rad 4,81574,Bratislava

Obec Raslavice

30.04.2020

DFO2020/0017

poistenie majetku zberný dvor 22.4.20-22.4.21

640,04 EUR

Kooperatíva poisťovňa, a.s., Hlavná 138, 080 01 Prešov

Obec Raslavice

31.03.2020

DF2020/0130

materiál 02/20

180,30 EUR

HERACO s.r.o.,Čergovská 635/12,08641,Raslavice

Obec Raslavice

31.03.2020

DF2020/0129

vypracovanie projektového zámeru v rámci výzvy IROP-PO2-SC212 "Centrum intergrovanej zdrav. starost…

3 240,00 EUR

A4A - Agency 4 Academy, s.r.o., Dolnočermánska 710/37, 94901 Nitra

Obec Raslavice

31.03.2020

DF2020/0128

elek. energia - dobropis amfiteáter

-14,41 EUR

MAGNA ENERGIA a.s.,Nitrianska 7555,921 01,Piešťany

Obec Raslavice

31.03.2020

DF2020/0127

prenájom a čist.rohoží 27.01.2020 - 27.02.2020

38,40 EUR

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, 91701 Trnava

Obec Raslavice

31.03.2020

DF2020/0126

potraviny - MŠ1

929,16 EUR

BONA MARKET s.r.o.,Železničná 319,086 41,Raslavice

Obec Raslavice

31.03.2020

DF2020/0125

ovocie a zelenina - MŠ1

276,07 EUR

Obecné služby Raslavice, s.r.o.,,Hlavná 154,086 41,Raslavice

Obec Raslavice

31.03.2020

DF2020/0124

vypracovanie znaleckého posudku pre odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľnosti - účel posudku záložné…

1 155,00 EUR

Ing. Milan Duplinský - znalec, Bardejovské Kúpele 1982/21, 08631 Bardejov

Obec Raslavice

31.03.2020

DF2020/0123

vypracovanie posudku na byty sp.č. 309-byt 3a2+nebyt priestor 3 sp.č. 310-byt 4,3,2+nebyt priestor…

905,00 EUR

Ing. Ján Mochnacký, Pod Šibeňou horou 1552/36, 08501 Bardejov

Obec Raslavice

31.03.2020

DF2020/0122

potraviny - MŠ2

462,77 EUR

BONA MARKET s.r.o.,Železničná 319,086 41,Raslavice

Obec Raslavice

31.03.2020

DF2020/0121

ovocie a zelenina - MŠ2

370,45 EUR

Obecné služby Raslavice, s.r.o.,,Hlavná 154,086 41,Raslavice

Obec Raslavice

31.03.2020

DF2020/0120

psychologické vyšetrenie DHZ

225,00 EUR

Psychologické centrum s.r.o., Pajorova 11, 040 01 Košice

Obec Raslavice

31.03.2020

DF2020/0119

potraviny - MŠ2

138,23 EUR

Bidfood Slovakia s.r.o.

Obec Raslavice

31.03.2020

DF2020/0118

mäso - MŠ2

76,10 EUR

HURKA s.r.o.

Obec Raslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: