Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
28.08.2019

O2019/299

Objednávame si u Vás strihanie PI

20,00 EUR

KOVO spol. s.r. o.,Čergovská 539,086 41,Raslavice

Obec Raslavice

28.08.2019

O2019/298

Objednávame si u Vás filtračnú vložku

170,00 EUR

VaK SERVIS s.r.o.

Obec Raslavice

28.08.2019

O2019/297

Objednávame si u Vás prepravu asfaltovej drte

840,00 EUR

FISOp spol. s r.o., Odbojárov 826/5, 07301 Sobrance

Obec Raslavice

28.08.2019

O2019/296

Objednávame si u Vás klinový remeň na dúchadlo

80,00 EUR

VaK SERVIS s.r.o.

Obec Raslavice

28.08.2019

O2019/295

Objednávame si u Vás technicko- organizačné a administratívne práce spojené s umeleckým výkonom…

600,00 EUR

Buckingham Entertainment Group s. r. o., Štefana Králika 4, 84107 Bratislava

Obec Raslavice

28.08.2019

O2019/294

Objednávame si u Vás vytýčenie parciel a zameranie plôch parkoviska a budov telecvične

400,00 EUR

GEOTAR Tarcalová Beata,Starý Blich 24,085 01,Bardejov

Obec Raslavice

28.08.2019

O2019/293

Objednávame si u Vás zameranie uličného pasu v kú Nižné Raslavice

500,00 EUR

GEOTAR Tarcalová Beata,Starý Blich 24,085 01,Bardejov

Obec Raslavice

28.08.2019

O2019/292

Objednávame si u Vás servis automobilov

100,00 EUR

Marcel Záleha- Kačmár - autodiely tuning, Alejová 514/29, 086 41 Raslavice

Obec Raslavice

28.08.2019

O2019/291

Objednávame si u Vás prenájom a náklady na produkciu - Rozlúčka s letom

350,00 EUR

CONFIDENCE MEDIA SR, s.r.o., Dostojevského rad 5, 81109 Bratislava

Obec Raslavice

28.08.2019

O2019/290

Objednávame si u Vás videoslužby na miestnom Info kanály

200,00 EUR

Martin Markuš - PROSTUDIO X, Kláštorná 87/41, 08641 Raslavice

Obec Raslavice

28.08.2019

O2019/289

Objednávame si u Vás výkop hrobového miesta

60,00 EUR

Pavol Tomaško - Tommark, 84, 08641 Lopúchov

Obec Raslavice

28.08.2019

O2019/288

Objednávame si u Vás nálepky a odznaky pre 5.-.6 ročné deti

115,00 EUR

Reklamné Predmety, s. r. o., Sokolská 287/31, 01324 Strečno

Obec Raslavice

28.08.2019

O2019/287

Objednávame si u Vás vyjadrenie k existencii telek zariadení siete Slovak Telekom, a.s. a DIGI…

20,00 EUR

Slovak telekom a.s.,Námestie slobody 6,817 62,Bratislava

Obec Raslavice

28.08.2019

O2019/286

Objednávame si u Vás ročnú kontrolu detských ihrísk pri MŠI., MŠII., KC

150,00 EUR

MIDA SLOVAKIA.eu, s. r. o., Volgogradská 4794/82, 08001 Prešov

Obec Raslavice

28.08.2019

O2019/285

Objednávame si u Vás čistenie septiku

1 440,00 EUR

DEMO Ondrej,Sekčovská 388,08641,Raslavice

Obec Raslavice

28.08.2019

O2019/284

Objednávame si u Vás vydanie stanoviska k PD "Rozšírenie inž. siete - splášková kanalizácia,…

25,00 EUR

RÚVZ so sídlom v Bardejove,Kuzmányho 18,085 01,Bardejov

Obec Raslavice

28.08.2019

O2019/283

Objednávame si u Vás posudok projektovej dokum. Rozšírenie inžinier. sietí plynovod - Raslavice ul.…

120,00 EUR

E.I.C.Engineering inspection company s.r.o., Volgogradská 8921/13, 08001 Prešov

Obec Raslavice

28.08.2019

O2019/282

Objednávame si u Vás vývoz odpadu zo Zberného dvora v mes. júl 2019

3 000,00 EUR

Hudák Ladislav s.r.o., Kláštorná 91/29, 08641 Raslavice

Obec Raslavice

28.08.2019

O2019/281

Objednávame si u Vás sociálne kupóny na mesiac júl 2019.

735,00 EUR

Le Cheque dejeuner s.r.o.,Tomašikova 23/D,82101,Bratislava

Obec Raslavice

28.08.2019

O2019/280

Objednávame si u Vás opravu potrubia

240,00 EUR

VaK SERVIS s.r.o.

Obec Raslavice

28.08.2019

O2019/279

Objednávame si u Vás pomôcky pre 5-6 ročné deti

50,00 EUR

INFRA Slovakia, s. r. o., Ul. J. Hollého 875, 90873 Veľké Leváre

Obec Raslavice

28.08.2019

O2019/278

Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce na zdravotnom stredisku

300,00 EUR

František Ratica,Hrabovecká 540,086 41,Raslavice

Obec Raslavice

28.08.2019

O2019/277

Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál

500,00 EUR

ELECTRIC spol. s r.o.,Prešov

Obec Raslavice

28.08.2019

O2019/276

Objednávame si u Vás práce na cestnej komunikácii ul. Nad železničnou stanicou

10 000,00 EUR

PAVLIČKO s.r.o., Osikov 237, 08642 Osikov

Obec Raslavice

28.08.2019

O2019/275

Objednávame si u Vás vyjadrenie k existencii sietí ul. Široká

120,00 EUR

SPP- distribúcia, a.s., 82511 Bratislava

Obec Raslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: