Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
28.02.2021

O2021/23

Objednávame si u Vás kancelárske potreb na rok 2021 (šanóný, archivačné škatule, papier)

2 000,00 EUR

Lyreco CE SE Bratislava, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava

Obec Raslavice

28.02.2021

O2021/22

Objednávame si u Vás materiál pre potreby miestného hospodrástva na rok 2021

2 000,00 EUR

HERACO s.r.o.,Čergovská 635/12,08641,Raslavice

Obec Raslavice

28.02.2021

O2021/21

Objednávame si u Vás materiál pre potreby miestného hospodrástva na rok 2021

2 000,00 EUR

GOLIAŠ STAVEBNINY s.r.o., Hlavná 352/15, 08641 Raslavice

Obec Raslavice

28.02.2021

O2021/20

Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie voda, plyn, kanál - investičné akcie 202

5 000,00 EUR

B+B projekt s. r. o., Jánošíkova 26, 08001 Prešov

Obec Raslavice

28.02.2021

O2021/19

Objednávame si u Vás upratovacie práce v dome smútku na rok 2021

200,00 EUR

Jozef Olšavský - Pohrebné služby,Lúčna 470,086 41,Raslavice

Obec Raslavice

28.02.2021

O2021/18

Objednávame si u Vás geodetické práce a zamerania na rok 2021

3 000,00 EUR

GEOTAR Tarcalová Beata,Starý Blich 24,085 01,Bardejov

Obec Raslavice

28.02.2021

O2021/17

Objednávame si u Vás vyjadrenie k existencií PTZ na stavebné akcie vykonávané v obci na rok 2021

100,00 EUR

Michlovský spol.s.r.o., Letná 796/9, 92101 Piešťany

Obec Raslavice

28.02.2021

O2021/16

Objednávame si u Vás vyjadrenie k existencií PTZ na stavebné akcie vykonávané v obci na rok 2021

1 200,00 EUR

SPP- distribúcia, a.s., 82511 Bratislava

Obec Raslavice

28.02.2021

O2021/15

Objednávame si u Vás vyjadrenie k existencií PTZ na stavebné akcie vykonávané v obci na rok 2021

500,00 EUR

Slovak telekom a.s.,Námestie slobody 6,817 62,Bratislava

Obec Raslavice

28.02.2021

O2021/14

Objednávame si u Vás tlačivá na rok 2021

100,00 EUR

Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT, 56, 92541 Kráľov Brod

Obec Raslavice

28.02.2021

O2021/13

Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumen. stavba Raslavice - miestná kom. k IBL ul. Klá

900,00 EUR

Stavoprojekt, s.r.o., Jarkova 31, 08001 Prešov

Obec Raslavice

28.02.2021

O2021/12

Objednávame si u Vás tonery do tlačiarni v majetku obce na rok 2021

5 000,00 EUR

Camea Computer system a.s., Sabinovská 67, 08001 Prešov

Obec Raslavice

28.02.2021

O2021/11

Objednávame si u Vás jednorázové obaly na prepravu stravy na rok 2021

1 000,00 EUR

APL plus, s.r.o., Strojnícka 2089/10, 08006 Prešov

Obec Raslavice

28.02.2021

O2021/10

Objednávame si u Vás kancelárske potreby na rok 2021

1 000,00 EUR

PAPERA s.r.o.,Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica

Obec Raslavice

28.02.2021

O2021/9

Objednávame si u Vás vydanie stanoviska k PD k stavebnému a kolaudačnému konaniu na rok 2021

200,00 EUR

RÚVZ so sídlom v Bardejove,Kuzmányho 18,085 01,Bardejov

Obec Raslavice

28.02.2021

O2021/8

Objednávame si u Vás servisné práce na strojoch a nákladných motorových vozidlách v majetku obce na

4 000,00 EUR

PAVLIČKO s.r.o., Osikov 237, 08642 Osikov

Obec Raslavice

28.02.2021

O2021/7

Objednávame si u Vás vypracovanei projektovej dokumentácie rozšírenie plynovodu ul. Vodárenská

1 000,00 EUR

AZ - therm s.r.o., Hlavná 163, 086 41 Raslavice

Obec Raslavice

28.02.2021

O2021/6

Objednávame si u Vás rekonštrukciu priestorov Domu kultúry - výstavba sociálnych zariadení a rekonšt

40 000,00 EUR

Obecné služby Raslavice, s.r.o.,,Hlavná 154,086 41,Raslavice

Obec Raslavice

28.02.2021

O2021/5

Objednávame si u Vás odhrňanie snehu a čistenie miestných komunikácií na rok 2021

5 000,00 EUR

Obecné služby Raslavice, s.r.o.,,Hlavná 154,086 41,Raslavice

Obec Raslavice

28.02.2021

O2021/4

Objednávame si u Vás zber skla na rok 2021

1 500,00 EUR

KOSIT Horný Šariš s.r.o.

Obec Raslavice

28.02.2021

O2021/3

Objednávame si u Vás vývoz odpadu po separácií a veľkokapacitného odpadu na rok 2021

7 000,00 EUR

KOSIT Horný Šariš s.r.o.

Obec Raslavice

28.02.2021

O2021/2

Objednávame si u Vás zber a triedenie separovaného odpadu na rok 2021

30 000,00 EUR

Obecné služby Raslavice, s.r.o.,,Hlavná 154,086 41,Raslavice

Obec Raslavice

28.02.2021

O2021/1

Objednávame si u Vás zámočnícke a zváračske práce na miestnom hospodrástve na rok 2021

10 000,00 EUR

Obecné služby Raslavice, s.r.o.,,Hlavná 154,086 41,Raslavice

Obec Raslavice

26.01.2021

O2020/318

Objednávame si u Vás editáciu a tech. spracovanie - Raslavické noviny

462,00 EUR

Ardeny s.r.o., Janouškova 6, 08001 Prešov

Obec Raslavice

26.01.2021

O2020/317

Objednávame si u Vás prenosný elektrický keyboard

249,00 EUR

Ms-Augustinium s. r. o., Klincová 35, 82108 Bratislava

Obec Raslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: