Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
26.01.2021

O2020/291

Objednávame si u Vás skrinky na šanóny matrika

290,00 EUR

PEKRA, spol. s.r.o. Raslavice, Čergovská 240, 086 41 Raslavice

Obec Raslavice

26.01.2021

O2020/290

Objednávame si u Vás školské potreby pre 5. - 6 . ročné deti

500,00 EUR

Štempeľ Miroslav,Lada 207,082 12,Lada

Obec Raslavice

26.01.2021

O2020/289

Objednávame si u Vás školenie URBIS

45,00 EUR

MADE spol. s.r.o.,Hronské predmestie,974 01,Banská Bystrica

Obec Raslavice

26.01.2021

O2020/288

Objednávame si u Vás inštaláciu tlačiarne cez team viewer

25,00 EUR

DD21 s.r.o., Švábska 6, Švábska 6, 08001 Prešov

Obec Raslavice

26.01.2021

O2020/287

Objednávame si u Vás vytýčenie káblových vedení v správe

200,00 EUR

ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Obec Raslavice

26.01.2021

O2020/286

Objednávame si u Vás vytiahutie záchytnej nádrže a čistenie ČOV

350,00 EUR

SUPER EXPRES s.r.o., Bardejovská 1E, 08006 Prešov

Obec Raslavice

26.01.2021

O2020/285

Objednávame si u Vás demonštračné obrázky pre 5. - 6. ročné deti

442,00 EUR

Libuše Čermáková

Obec Raslavice

26.01.2021

O2020/284

Objednávame si u Vás Vianočné osvetlenie

1 088,50 EUR

Vianoce LED s.r.o., Matičná 2, 94911 Nitra

Obec Raslavice

26.01.2021

O2020/283

Objednávame si u Vás školské pomôcky pre 5. - 6. ročné deti

400,00 EUR

Václav Gmitter, Fučiková 11, 085 01 Bardejov

Obec Raslavice

26.01.2021

O2020/282

Objednávame si u Vás práce pri triedení odpadu po separácií

2 570,00 EUR

Obecné služby Raslavice, s.r.o.,,Hlavná 154,086 41,Raslavice

Obec Raslavice

26.01.2021

O2020/281

Objednávame si u Vás stavebné práce na stavbe IBV Široká - vodovod

5 000,00 EUR

Obecné služby Raslavice, s.r.o.,,Hlavná 154,086 41,Raslavice

Obec Raslavice

26.01.2021

O2020/280

Objednávame si u Vás stavebné práce na stavbe "IBV ul. Široká - plynovod"

15 000,00 EUR

Obecné služby Raslavice, s.r.o.,,Hlavná 154,086 41,Raslavice

Obec Raslavice

26.01.2021

O2020/279

Objednávame si u Vás presun hmôt na zbernom dvore

1 400,00 EUR

Obecné služby Raslavice, s.r.o.,,Hlavná 154,086 41,Raslavice

Obec Raslavice

26.01.2021

O2020/278

Objednávame si u Vás stavebné práce na stavbe IBV ul. Široká - cestné teleso - výstavba miestne kom

15 700,00 EUR

Obecné služby Raslavice, s.r.o.,,Hlavná 154,086 41,Raslavice

Obec Raslavice

26.01.2021

O2020/277

Objednávame si u Vás práce - ELI na ČOV

200,00 EUR

Obecné služby Raslavice, s.r.o.,,Hlavná 154,086 41,Raslavice

Obec Raslavice

26.01.2021

O2020/276

Objednávame si u Vás stavebné práce - bleskozvod MŠ II.

2 200,00 EUR

Obecné služby Raslavice, s.r.o.,,Hlavná 154,086 41,Raslavice

Obec Raslavice

26.01.2021

O2020/275

Objednávame si u Vás maľovanie soklov a radiátorov MŠ II.

1 600,00 EUR

Obecné služby Raslavice, s.r.o.,,Hlavná 154,086 41,Raslavice

Obec Raslavice

26.01.2021

O2020/274

Objednávame si u Vás analýzu pitnej vody

958,50 EUR

VaK SERVIS s.r.o.

Obec Raslavice

26.01.2021

O2020/273

Objednávame si u Vás overenie váh

10,00 EUR

Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslovova 31, 97401 Banská Bystrica

Obec Raslavice

26.01.2021

O2020/272

Objednávame si u Vás geodetické práce ul. Hájová

270,00 EUR

GEOTAR Tarcalová Beata,Starý Blich 24,085 01,Bardejov

Obec Raslavice

26.01.2021

O2020/271

Objednávame si u Vás geodetické práce ul.Široká

150,00 EUR

Ing. Branislav Trudič, Pod papierňou 1487/39, 08501 Bardejov

Obec Raslavice

26.01.2021

O2020/270

Objednávame si u Vás vydanie stanoviska k PD "Rekonštrukcia a nadstavba ZS"

25,00 EUR

RÚVZ so sídlom v Bardejove,Kuzmányho 18,085 01,Bardejov

Obec Raslavice

31.12.2020

O2020/269

Objednávame si u Vás vykonanie OP a OS bleskozvodov DK

600,00 EUR

František Ratica,Hrabovecká 540,086 41,Raslavice

Obec Raslavice

31.12.2020

O2020/268

Objednávame si u Vás elektro materiál

165,00 EUR

ELEKTRO J.M.P., s.r.o., 243, 086 22 Kľušov

Obec Raslavice

31.12.2020

O2020/267

Objednávame si u Vás konzolu na ČOV

270,00 EUR

Martin Hudý, 287, 08213 Demjata

Obec Raslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: