Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
08.08.2017

O2017/81

Objednávame si u Vás školské potrebydo MŠ na Toplianskej ulici.

104,30 EUR

Štempeľ Miroslav,Lada 207,082 12,Lada

Obec Raslavice

08.08.2017

O2017/80

Objednávame si u Vás školské potrebydo MŠ na Alejovej ulici.

80,25 EUR

Štempeľ Miroslav,Lada 207,082 12,Lada

Obec Raslavice

08.08.2017

O2017/79

Objednávame si u Vás 50 balíkov kancelárskehopapiera A4.

123,00 EUR

PAPERA s.r.o.,Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica

Obec Raslavice

08.08.2017

O2017/78

Objednávame si u Vás opravu uhlovej brúskyBosch GWS850C.

15,00 EUR

RETEC s.r.o,Duklianska 3726,085 01,Bardejov

Obec Raslavice

08.08.2017

O2017/77

Objednávame si u Vás vypracovanie geometrickéhoplánu na ul. nad Železničnou stanicou.

150,00 EUR

GEOTAR Tarcalová Beata,Starý Blich 24,085 01,Bardejov

Obec Raslavice

08.08.2017

O2017/76

Objednávame si u Vás vypracovanie geometrickéhoplánu na prístup. komunik. k RD Pillár a Bednár.

167,00 EUR

GEOTAR Tarcalová Beata,Starý Blich 24,085 01,Bardejov

Obec Raslavice

08.08.2017

O2017/75

Objednávame si u Vás vypracovanie geometrickéhoplánu na ul. Lopuchovská.

510,00 EUR

GEOTAR Tarcalová Beata,Starý Blich 24,085 01,Bardejov

Obec Raslavice

08.08.2017

O2017/74

Objednávame si u Vás matričné tlačivá podľavlastného výberu.

53,16 EUR

Centrum polygrafických služieb,Sklabinská 1,83106,Bratislava

Obec Raslavice

08.08.2017

O2017/73

Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a skúškuplynových zariadení v budove Knižnice a Multifunk…

65,00 EUR

Václav Hudák - ORPLYN,64,086 42,Bartošovce

Obec Raslavice

08.08.2017

O2017/72

Objednávame si u Vás vypracovanie stanoviskak projektovej dokumentácii "Raslavice -…

15,00 EUR

RÚVZ so sídlom v Bardejove,Kuzmányho 18,085 01,Bardejov

Obec Raslavice

08.08.2017

O2017/71

Objednávame si u Vás kancelársku zostavu MarkusMA 53 vrátane dopravy.

131,00 EUR

ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o.,Cesta na Senec 2B,821 04,Bratislava

Obec Raslavice

08.08.2017

O2017/70

Objednávame si u Vás kancelárske potrebydo MŠ na Toplianskej ulici.

182,10 EUR

Štempeľ Miroslav,Lada 207,082 12,Lada

Obec Raslavice

08.08.2017

O2017/69

Objednávame si u Vás 30 ks osvedčenie o absolvov.predprimárneho vzdelávania.

12,30 EUR

ŠEVT a.s. Bratislava,Plynárenská 6,810 00,Bratislava

Obec Raslavice

08.08.2017

O2017/68

Objednávame si u Vás prenájom 8 ks mobilnýchtoaliet na ŠSPaT konané dňa 16.6.-18.6.2017

432,00 EUR

TLM trans, s.r.o.,Hviezdoslavova 552,083 01,Sabinov

Obec Raslavice

08.08.2017

O2017/67

Objednávame si u Vás 1 ks dopravnú značku B20vrátane príslušenstva.

85,92 EUR

PLUTKO, s.r.o.,Priemyselná 27,071 01,Michalovce

Obec Raslavice

08.08.2017

O2017/66

Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľavlastného výberu

46,45 EUR

FEBA PROJEKT s.r.o.,Andreja Svianteka 2548,085 01,Bardejov

Obec Raslavice

08.08.2017

O2017/65

Objednávame si u Vás odblombovanie a zablombovanieističa na odbernom mieste Knižnica -…

28,10 EUR

MAGNA ENERGIA a.s.,Nitrianska 7555,921 01,Piešťany

Obec Raslavice

08.08.2017

O2017/64

Objednávame si u Vás ozvučenie vystúpenias programom Dorota v KD Raslavice.

1 400,00 EUR

DAISY art production s,r,o.,Mihaľov 2495/38,085 01,Bardejov

Obec Raslavice

08.08.2017

O2017/63

Objednávame si u Vás didaktickú pomôcku1 ks motýlia záhrada s dopravou.

31,90 EUR

Grapa media s.r.o.,Guothova 2,83101,Bratislava

Obec Raslavice

08.08.2017

O2017/62

Objednávame si u Vás kancelárske potrebya všeob. materiál do MŠ na Toplianskej ulici.

150,00 EUR

Štempeľ Miroslav,Lada 207,082 12,Lada

Obec Raslavice

08.08.2017

O2017/61

Objednávame si u Vás kancelárske potrebya všeob. materiál do MŠ na Alejovej ulici.

100,00 EUR

Štempeľ Miroslav,Lada 207,082 12,Lada

Obec Raslavice

08.08.2017

O2017/60

Objednávame si u Vás učebné pomôcky pre detiv hmotnej núdzi v MŠ.

66,40 EUR

Štempeľ Miroslav,Lada 207,082 12,Lada

Obec Raslavice

08.08.2017

O2017/59

Objednávame si u Vás 55 ks bundy vrátane potlačea výšivky pre FSk Raslavičan.

2 497,44 EUR

František Hvizda - HM - comp,84,086 41,Janovce

Obec Raslavice

08.08.2017

O2017/58

Objednávame si u Vás vypracovanie riešeniaprotipožiarnej bezpečnosti pre stavbu "IS nad žel…

180,00 EUR

architectus FEKETE, s.r.o.,Kostrádova 5170,080 01,Prešov

Obec Raslavice

08.08.2017

O2017/57

Objednávame si u Vás vyjadrenie k existencii sietevo Vašej správe k PD pre prístupovú…

17,00 EUR

Slovak telekom a.s.,Námestie slobody 6,817 62,Bratislava

Obec Raslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: