Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
26.01.2021

O2020/279

Objednávame si u Vás presun hmôt na zbernom dvore

1 400,00 EUR

Obecné služby Raslavice, s.r.o.,,Hlavná 154,086 41,Raslavice

Obec Raslavice

26.01.2021

O2020/278

Objednávame si u Vás stavebné práce na stavbe IBV ul. Široká - cestné teleso - výstavba miestne kom

15 700,00 EUR

Obecné služby Raslavice, s.r.o.,,Hlavná 154,086 41,Raslavice

Obec Raslavice

26.01.2021

O2020/277

Objednávame si u Vás práce - ELI na ČOV

200,00 EUR

Obecné služby Raslavice, s.r.o.,,Hlavná 154,086 41,Raslavice

Obec Raslavice

26.01.2021

O2020/276

Objednávame si u Vás stavebné práce - bleskozvod MŠ II.

2 200,00 EUR

Obecné služby Raslavice, s.r.o.,,Hlavná 154,086 41,Raslavice

Obec Raslavice

26.01.2021

O2020/275

Objednávame si u Vás maľovanie soklov a radiátorov MŠ II.

1 600,00 EUR

Obecné služby Raslavice, s.r.o.,,Hlavná 154,086 41,Raslavice

Obec Raslavice

26.01.2021

O2020/274

Objednávame si u Vás analýzu pitnej vody

958,50 EUR

VaK SERVIS s.r.o.

Obec Raslavice

26.01.2021

O2020/273

Objednávame si u Vás overenie váh

10,00 EUR

Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslovova 31, 97401 Banská Bystrica

Obec Raslavice

26.01.2021

O2020/272

Objednávame si u Vás geodetické práce ul. Hájová

270,00 EUR

GEOTAR Tarcalová Beata,Starý Blich 24,085 01,Bardejov

Obec Raslavice

26.01.2021

O2020/271

Objednávame si u Vás geodetické práce ul.Široká

150,00 EUR

Ing. Branislav Trudič, Pod papierňou 1487/39, 08501 Bardejov

Obec Raslavice

26.01.2021

O2020/270

Objednávame si u Vás vydanie stanoviska k PD "Rekonštrukcia a nadstavba ZS"

25,00 EUR

RÚVZ so sídlom v Bardejove,Kuzmányho 18,085 01,Bardejov

Obec Raslavice

31.12.2020

O2020/269

Objednávame si u Vás vykonanie OP a OS bleskozvodov DK

600,00 EUR

František Ratica,Hrabovecká 540,086 41,Raslavice

Obec Raslavice

31.12.2020

O2020/268

Objednávame si u Vás elektro materiál

165,00 EUR

ELEKTRO J.M.P., s.r.o., 243, 086 22 Kľušov

Obec Raslavice

31.12.2020

O2020/267

Objednávame si u Vás konzolu na ČOV

270,00 EUR

Martin Hudý, 287, 08213 Demjata

Obec Raslavice

31.12.2020

O2020/265

Objednávame si u Vás servis New Holland - výmena filtrov a oleja

550,00 EUR

Ing. Miroslav Benček - DAH SERVIS AGRO, Exnárova 29, 080 01 Prešov

Obec Raslavice

31.12.2020

O2020/264

Objednávame si u Vás fošne, laty KC

180,00 EUR

KORADA spol. s.r.o.,086 45,Stulany č. 5

Obec Raslavice

31.12.2020

O2020/263

Objednávame si u Vás servisné práce

45,00 EUR

Dušan Kendra, 494, 08641 Raslavice

Obec Raslavice

31.12.2020

O2020/262

Objednávame si u Vás školenie zamestnaca účtovná uzávierka

45,00 EUR

MADE spol. s.r.o.,Hronské predmestie,974 01,Banská Bystrica

Obec Raslavice

31.12.2020

O2020/261

Objednávame si u Vás školenie zamestnaca účtovná uzávierka

36,00 EUR

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Obec Raslavice

31.12.2020

O2020/260

Objednávame si u Vás tonery do HP tlačierne 7 ks

60,00 EUR

Ledum Kamara SK s. r. o., Zámocká 30, 81101 Bratislava

Obec Raslavice

31.12.2020

O2020/259

Objednávame si u Vás ciachovanie váh MŠ1 a vývarovňa

108,00 EUR

Pillár Slavomír Ing. Bardejov, Moyzesova 7, 085 01 Bardejov

Obec Raslavice

31.12.2020

O2020/258

Objednávame si u Vás stavebné práce na IBV Lopuchovská - Kláštorná - kanalizácia ul. Široká

20 000,00 EUR

Obecné služby Raslavice, s.r.o.,,Hlavná 154,086 41,Raslavice

Obec Raslavice

31.12.2020

O2020/257

Objednávame si u Vás zemné vykopové práce a kamenivo na

12 000,00 EUR

JK MET s.r.o.,Čergovská 584,08641,Raslavice

Obec Raslavice

31.12.2020

O2020/256

Objednávame si u Vás výkopové práce na cintoríne

300,00 EUR

JK MET s.r.o.,Čergovská 584,08641,Raslavice

Obec Raslavice

31.12.2020

O2020/255

Objednávame si u Vás rekonš. bleskozvodu KD

730,00 EUR

Obecné služby Raslavice, s.r.o.,,Hlavná 154,086 41,Raslavice

Obec Raslavice

31.12.2020

O2020/254

Objednávame si u Vás stavebné práce "otočiská" ul.Hlavná

1 750,00 EUR

Obecné služby Raslavice, s.r.o.,,Hlavná 154,086 41,Raslavice

Obec Raslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: