Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.02.2020

Zmluva o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce č .5/2020

2020/018

4 000,00 EUR

Folklórna skupina Raslavičan z Raslavíc o.z.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

19.02.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

2020/017

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s. Bratislava,Prievozská 6/A,821 09,Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

07.02.2020

Dodatok k Zmluva o poskytnutí verejných služieb

2020/016

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s. Bratislava,Prievozská 6/A,821 09,Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

07.02.2020

Zmluva o poskytnutí verejných služieb

2020/015

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s. Bratislava,Prievozská 6/A,821 09,Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

07.02.2020

Dodatok k Zmluve o poskyt.verej služieb 0919435593

2020/014

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s. Bratislava,Prievozská 6/A,821 09,Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

07.02.2020

Kúpna zmluva

2020/013

Neuvedené

Vijofel trade s.r.o.,Bartošovce 182/1,08642,Hertník

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

07.02.2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek

2020/012

65 736,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

07.02.2020

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - kúpnej zmluvy

2020/011

300,00 EUR

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

07.02.2020

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena

2020/010

Neuvedené

Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

07.02.2020

Dohoda č.19/34/010/88 o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe

2020/009

Neuvedené

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

07.02.2020

Dohoda č. 19/34/012/174 - o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2020/008

Neuvedené

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

07.02.2020

Zmluva o poskytnutí dotácii z rozpočtu obce č 2/2020

2020/007

23 000,00 EUR

OFK - SIM Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

27.01.2020

Zmluva budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

2020/006

Neuvedené

Timko Milan

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

27.01.2020

Zmluva o výkone činnosti odborného lesného hospodára

2020/005

Neuvedené

Freericks SLOV-PART, s.r.o

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

24.01.2020

Kúpna zmluva

2020/004

Neuvedené

RECONSTRUCT Slovakia, s.r.o.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

21.01.2020

Kúpno predajná zmluva

2020/003

1,00 EUR

Timko Milan

Obec Raslavice

20.01.2020

Dohoda č. 19/34/054/317o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z

2020/002

6 987,66 EUR

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

15.01.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2019]

2020/001

Neuvedené

LSE- Life Star Emergency s.r.o.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

20.12.2019

Zmluva-o-umeleckom-výkone

2019/188

Neuvedené

Liščinská Kornélia

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

20.12.2019

Zmluva o zneškodňovaní odpadu skládkovaním č. ZM-OH-OD-19-0011/2019 OZON

2019/187

Neuvedené

OZÓN Hanušovce, a.s., Rastislavova 98, 04346 Košice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

18.12.2019

Zmluva o poskytnutí dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

2019/186

Neuvedené

Disig, a.s

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

18.12.2019

Najomna zmluva - MAS Sekčov-Topľa

2019/185

69,00 EUR

Sekčov - Topľa

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

18.12.2019

ZMLUVA o poskytovaní upratovacích služieb

2019/184

281,00 EUR

Sekčov - Topľa

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

17.12.2019

Zmluva č. 1106/2019/DPR o poskytnutí dotácie

2019/183

92 850,00 EUR

Prešovský samosprávny kraj

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

17.12.2019

Zmluva o zriadené spoločného obecného úradu

2019/182

Neuvedené

Obec Raslavice, Spoločný obecný úrad

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: