Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o podmienkach rozšírenia distribučnej siete

2021/038

Neuvedené

SPP a.s.,Mlynské Nivy 44,810 00,Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

05.03.2021

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

2021/037

Neuvedené

Majcinová Mgdaléna

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

05.03.2021

Zmluva o budúcej kúpnej zmluvy

2021/036

Neuvedené

Sagan Ferdinand

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

26.02.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb

2021/035

Neuvedené

Martin Markuš - PROSTUDIO X, Kláštorná 87/41, 08641 Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

25.02.2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

2021/034

182 915,25 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

25.02.2021

Nájomná zmluva

2021/033

Neuvedené

Kamidrová Katarína

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

24.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

2021/032

4 176,00 EUR

MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15, 08221 Veľký Šariš

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

23.02.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 2/2021

2021/031

1 500,00 EUR

Centrum futbalových talentov Academy Slovakia, Gen. Svobodu 316, 093 16 Vranov nad Topľou

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

23.02.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 5/2021

2021/030

2 500,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

19.02.2021

Zmluva o reklame

2021/029

1 200,00 EUR

AHOJ MEDIA s.r.o.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

19.02.2021

Poistná zmluva - majetok obce

2021/028

5 381,89 EUR

Alianz - Slovenská poisťovňa a.s.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

15.02.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 4/2021

2021/027

2 000,00 EUR

Cyklo-klub Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

15.02.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Raslavice č.3/2021

2021/026

5 000,00 EUR

Folklórna skupina Raslavičan z Raslavíc o.z.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

15.02.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Raslavice č.6/2021

2021/025

4 000,00 EUR

Divadelný súbor NA SKOK

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

15.02.2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods.6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2021

2021/024

89 100,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

15.02.2021

Záložná zmluva č. 700/174/2020

2021/023

750 308,00 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Štátny fond rozvoja bývania

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

11.02.2021

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2021/022

40,00 EUR

Straková Marta

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

11.02.2021

Mandantná zmluva PZS

2021/021

150,00 EUR

MFour, s.r.o.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

11.02.2021

Dohoda o znášaní nákladov v prípade vzniku nežiaducej udalosti

2021/020

Neuvedené

SPP a.s.,Mlynské Nivy 44,810 00,Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

03.02.2021

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2021/019

25,00 EUR

Demová Mária

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

03.02.2021

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2021/018

25,00 EUR

Cvoreňová Simona

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

01.02.2021

Dohoda č. 20/34/012/136 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2021/017

Neuvedené

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

01.02.2021

Dohoda č. 20/34/010/16 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2021/016

Neuvedené

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

01.02.2021

Zmluva o úvere č. 700/174/2020

2021/015

577 160,00 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Štátny fond rozvoja bývania

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

01.02.2021

Kúpno predajná zmluva

2021/014

720,00 EUR

Opet Martin

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: