Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.03.2020

Dodatok č.I312041R90801D01 k zmluve o poskytnutí nanávratného finančného príspevku

2020/034

Neuvedené

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

24.03.2020

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2020/033

10,00 EUR

Brendza Ervín

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

19.03.2020

Zmluva o dielo

2020/032

15 605,73 EUR

Sagansport s.r.o., Duklianska 15, 08501 Bardejov

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

19.03.2020

Zmluva o prenájme hrobového miesta

2020/031

25,00 EUR

Brendza Ervín

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

19.03.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/030

25,00 EUR

Husár Milan

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

16.03.2020

Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie január – jún 2020

2020/029

12,00 EUR

Mesto Bardejov

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

16.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácii z rozpočtu obce č. 3/2020

2020/028

1 000,00 EUR

Centrum futbalových talentov Academy Slovakia

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

16.03.2020

Dodatok č. 3 k zmluve o spolupráci č.: USVRK-OIP-2018/000768-022

2020/027

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

16.03.2020

DODATOK č. 2 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 7/2014

2020/026

Neuvedené

Šarišské múzeum Bardejov

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

06.03.2020

Zmluva o bežnom účte

2020/025

Neuvedené

VÚB a.s.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

06.03.2020

Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2020

2020/024

20,00 EUR

Súkromné centrum voľného času ELBA

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

05.03.2020

Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov na rok 2020

2020/023

20,00 EUR

Mesto Prešov

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

27.02.2020

Zmluva o dielo

2020/022

971 656,09 EUR

Obecné služby Raslavice, s.r.o.,,Hlavná 154,086 41,Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

27.02.2020

Mandátna zmluva

2020/021

4 950,00 EUR

Ing. Peter Tomaščík

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

24.02.2020

Zmluva o poskytnutí dotácii z rozpočtu obce č. 6/2020

2020/020

2 000,00 EUR

ECAV Lopúchov- fília Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

24.02.2020

Zmluva o poskytnutí dotácii z rozpočtu obce č. 1/2020

2020/019

2 500,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

19.02.2020

Zmluva o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce č .5/2020

2020/018

4 000,00 EUR

Folklórna skupina Raslavičan z Raslavíc o.z.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

19.02.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

2020/017

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s. Bratislava,Prievozská 6/A,821 09,Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

07.02.2020

Dodatok k Zmluva o poskytnutí verejných služieb

2020/016

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s. Bratislava,Prievozská 6/A,821 09,Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

07.02.2020

Zmluva o poskytnutí verejných služieb

2020/015

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s. Bratislava,Prievozská 6/A,821 09,Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

07.02.2020

Dodatok k Zmluve o poskyt.verej služieb 0919435593

2020/014

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s. Bratislava,Prievozská 6/A,821 09,Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

07.02.2020

Kúpna zmluva

2020/013

Neuvedené

Vijofel trade s.r.o.,Bartošovce 182/1,08642,Hertník

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

07.02.2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek

2020/012

65 736,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

07.02.2020

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - kúpnej zmluvy

2020/011

300,00 EUR

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

07.02.2020

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena

2020/010

Neuvedené

Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: