Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.11.2018

Záložná zmluva č. 700/72/2017

2018/167

620 188,80 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Štátny fond rozvoja bývania

Obec Raslavice

08.11.2018

Zmluva o dielo

2018/166

31 072,92 EUR

Swietelsky-Slovakia spol. s.r.o.

Obec Raslavice

02.11.2018

Kúpno predajná zmluva

2018/165

28,00 EUR

Pillár Pavol

Obec Raslavice

31.10.2018

Kúpno predajná zmluva

2018/164

445,00 EUR

Pergerová Beáta Ing.

Obec Raslavice

29.10.2018

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 2

2018/163

11 868,84 EUR

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Obec Raslavice

23.10.2018

Mandátna zmluva

2018/162

390,00 EUR tristodeväťdesiat

I&Z Tender, s.r.o., Východná, 911 08 Trenčín

Obec Raslavice

22.10.2018

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

2018/161

Neuvedené

Pillár Pavol

Obec Raslavice

18.10.2018

Zmluva o dodávke plynu

2018/160

Neuvedené

SPP a.s.,Mlynské Nivy 44,810 00,Bratislava

Obec Raslavice

18.10.2018

Zmluva o dodávke plynu

2018/159

Neuvedené

SPP a.s.,Mlynské Nivy 44,810 00,Bratislava

Obec Raslavice

17.10.2018

Zmluva o dielo

2018/158

11 950,00 EUR

Eko Consulting Group s.r.o.

Obec Raslavice

17.10.2018

Kúpna zmluva

2018/157

620 188,80 EUR

GMT development, s.r.o., Kúpeľná 3, 08001 Prešov

Obec Raslavice

15.10.2018

Zmluva o dielo

2018/156

215 891,05 EUR

GMT development, s.r.o., Kúpeľná 3, 08001 Prešov

Obec Raslavice

15.10.2018

Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2018/001364-002

2018/155

66 738,09 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Raslavice

15.10.2018

Zmluva o poskytnutí verejných služieb

2018/154

15,00 EUR

Orange Slovensko, a.s. Bratislava,Prievozská 6/A,821 09,Bratislava

Obec Raslavice

15.10.2018

Zmluva o poskytnutí verejných služieb

2018/153

15,00 EUR

Orange Slovensko, a.s. Bratislava,Prievozská 6/A,821 09,Bratislava

Obec Raslavice

15.10.2018

Zmluva o bežnom účte

2018/152

Neuvedené

VÚB a.s.

Obec Raslavice

11.10.2018

Dodatok č. 1 k zmluve č. 700/72/2017 o poskytnutí podpory vo forme úveru

2018/151

Neuvedené

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Štátny fond rozvoja bývania

Obec Raslavice

11.10.2018

Zmluva o dielo - „Rekonštrukcia miestnej komunikácie v osídlení s MRK

2018/150

15 844,85 EUR

Obecné služby Raslavice, s.r.o.,,Hlavná 154,086 41,Raslavice

Obec Raslavice

04.10.2018

Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia

2018/149

1 300,00 EUR

Národné osvetové cemntrum

Obec Raslavice

04.10.2018

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.z.: ZoP/2018/134

2018/148

7 192,50 EUR

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice

04.10.2018

Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov Zmena stavebníka

2018/147

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice

02.10.2018

Zmluva o pripojení do distribučnej siete

2018/146

Neuvedené

SPP a.s.,Mlynské Nivy 44,810 00,Bratislava

Obec Raslavice

02.10.2018

Zmluva o pripojení do distribučnej siete

2018/145

Neuvedené

SPP a.s.,Mlynské Nivy 44,810 00,Bratislava

Obec Raslavice

27.09.2018

Zmluva /dodatok o servisnom prenájme rohoží

2018/144

Neuvedené

Lindstrom s.r.o.

Obec Raslavice

27.09.2018

Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu a licenčná zmluva

2018/143

1 500,00 EUR

Mafia Corner - Michal Marušin

Obec Raslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: