Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.12.2018

Licenčná zmluva č. 795/2018

2018/183

75,00 EUR

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Obec Raslavice

14.12.2018

Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar

2018/182

Neuvedené

Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské Nivy 48, 82109 Bratislava

Obec Raslavice

10.12.2018

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2018/181

25,00 EUR

Gvušč Stanislav

Obec Raslavice

04.12.2018

Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól 2018/2019"

2018/180

350,00 EUR

Slovenský futbalový zväz

Obec Raslavice

27.11.2018

Dodatok č. 1 ku kúpno predajnej zmluve

2018/179

Neuvedené

Sokolová Mária

Obec Raslavice

27.11.2018

Kúpno predajná zmluva

2018/178

267,00 EUR

Sokolová Mária

Obec Raslavice

27.11.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.z.ZM_SEP-IMRK2-2018-2322

2018/177

493 075,62 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Raslavice

23.11.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č.INT/ET/TAT/1/II/B/0120

2018/176

Neuvedené

Prešovský samosprávny kraj

Obec Raslavice

21.11.2018

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2018/175

25,00 EUR

Miroslav Frohlich

Obec Raslavice

21.11.2018

Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadeniaZoÚaO 38-2018-RCV Obec Raslavice

2018/174

Neuvedené

SPP a.s.,Mlynské Nivy 44,810 00,Bratislava

Obec Raslavice

21.11.2018

Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ 1€ 38-2018

2018/173

1,00 EUR

SPP a.s.,Mlynské Nivy 44,810 00,Bratislava

Obec Raslavice

21.11.2018

Kúpna zmluva - Z201849760_Z

2018/172

51 963,26 EUR

SPP a.s.,Mlynské Nivy 44,810 00,Bratislava

Obec Raslavice

14.11.2018

Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete - ul. Lopuchovská

2018/171

Neuvedené

SPP a.s.,Mlynské Nivy 44,810 00,Bratislava

Obec Raslavice

12.11.2018

Zmluva o dielo

2018/170

29 565,24 EUR dvadsaťdeväťtisíc päťstošesťdesiatpäť, 24

Obecné služby Raslavice, s.r.o.,,Hlavná 154,086 41,Raslavice

Obec Raslavice

09.11.2018

Zmluva o dielo

2018/169

39 588,00 EUR tridsaťdeväťtisíc päťstoosemdesiatosem

PAVLIČKO s.r.o., Osikov 237, 08642 Osikov

Obec Raslavice

09.11.2018

Kúpno predajná zmluva

2018/168

160,00 EUR

Jurčišin Andrej

Obec Raslavice

08.11.2018

Záložná zmluva č. 700/72/2017

2018/167

620 188,80 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Štátny fond rozvoja bývania

Obec Raslavice

08.11.2018

Zmluva o dielo

2018/166

31 072,92 EUR

Swietelsky-Slovakia spol. s.r.o.

Obec Raslavice

02.11.2018

Kúpno predajná zmluva

2018/165

28,00 EUR

Pillár Pavol

Obec Raslavice

31.10.2018

Kúpno predajná zmluva

2018/164

445,00 EUR

Pergerová Beáta Ing.

Obec Raslavice

29.10.2018

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 2

2018/163

11 868,84 EUR

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Obec Raslavice

23.10.2018

Mandátna zmluva

2018/162

390,00 EUR tristodeväťdesiat

I&Z Tender, s.r.o., Východná, 911 08 Trenčín

Obec Raslavice

22.10.2018

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

2018/161

Neuvedené

Pillár Pavol

Obec Raslavice

18.10.2018

Zmluva o dodávke plynu

2018/160

Neuvedené

SPP a.s.,Mlynské Nivy 44,810 00,Bratislava

Obec Raslavice

18.10.2018

Zmluva o dodávke plynu

2018/159

Neuvedené

SPP a.s.,Mlynské Nivy 44,810 00,Bratislava

Obec Raslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: