Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.09.2018

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021J024-222-13

2018/142

180 206,47 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Raslavice

19.09.2018

Dohoda č. 18/34/054/333 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenia č. 2

2018/141

15 825,12 EUR

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Obec Raslavice

19.09.2018

Zmluva o nájme

2018/140

300,00 EUR

GAS-MG,spol.s.r.o., Komenského 315, 08901 Svidník

Obec Raslavice

11.09.2018

Dohoda o odbere stravy

2018/139

Neuvedené

Obec Lopúchov

Obec Raslavice

11.09.2018

Kúpno predajná zmluva

2018/138

48 048,00 EUR

Hovanec Pavel

Obec Raslavice

03.09.2018

Kúpna zmluva

2018/137

6 600,00 EUR

Obtulovič František

Obec Raslavice

03.09.2018

Zmluva o vytvorení (podaní) umeleckého výkonu, uzatvorená podľa § 71 ods. 1 a § 39 z .č. 618/2003 Z. z. (Autorský zákon)

2018/136

4 200,00 EUR

Alitera s. r. o., Bratislavská 955/22A, 90044 Tomášov

Obec Raslavice

03.09.2018

Dohoda o odbere stravy

2018/135

Neuvedené

Obec Kochanovce

Obec Raslavice

03.09.2018

Zmluva o podaní umeleckého výkonu

2018/134

3 000,00 EUR

Musichouse s.r.o.

Obec Raslavice

03.09.2018

Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000558-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

2018/133

28 086,94 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Raslavice

03.09.2018

Kúpna zmluva č. Z201833797_Z

2018/132

100 100,00 EUR

Agratech s.r.o.

Obec Raslavice

20.08.2018

Zmluva o dielo

2018/131

12 708,00 EUR dvanásťtisíc sedemstoosem

W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1, 05801 Poprad

Obec Raslavice

20.08.2018

Zmluva č. 377/2018/OK o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja.

2018/130

500,00 EUR

Prešovský samosprávny kraj

Obec Raslavice

16.08.2018

Kúpna zmluva

2018/129

250,00 EUR

Mikluš Marek

Obec Raslavice

16.08.2018

Kúpna zmluva

2018/128

250,00 EUR

Baláž Daniel

Obec Raslavice

16.08.2018

Kúpna zmluva

2018/127

250,00 EUR

Janič Miroslav

Obec Raslavice

16.08.2018

Kúpna zmluva

2018/126

250,00 EUR

Polek Stanislav

Obec Raslavice

16.08.2018

Kúpna zmluva

2018/125

250,00 EUR

Palko Ján

Obec Raslavice

16.08.2018

Kúpna zmluva

2018/124

300,00 EUR

Žolnaj Ján

Obec Raslavice

16.08.2018

Zmluva o dielo

2018/123

2 000,00 EUR

MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15, 08221 Veľký Šariš

Obec Raslavice

10.08.2018

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2018/122

25,00 EUR

Ďordík Peter Ing.

Obec Raslavice

10.08.2018

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-2018/452-041

2018/121

11 215,54 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Raslavice

10.08.2018

Zmluva o nájme č. 3A-RP-0060718

2018/120

250,00 EUR

O.S.V.O comp,a.s.,Strojnícka 18,08006,Prešov

Obec Raslavice

09.08.2018

Zmluva o poskytnutí služieb

2018/119

995,00 EUR

ARTIMEX spol. s.r.o.

Obec Raslavice

09.08.2018

Zmluva o poskytnutí služieb

2018/118

995,00 EUR

ARTIMEX spol. s.r.o.

Obec Raslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: