Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.10.2018

Zmluva o dielo

2018/158

11 950,00 EUR

Eko Consulting Group s.r.o.

Obec Raslavice

17.10.2018

Kúpna zmluva

2018/157

620 188,80 EUR

GMT development, s.r.o., Kúpeľná 3, 08001 Prešov

Obec Raslavice

15.10.2018

Zmluva o dielo

2018/156

215 891,05 EUR

GMT development, s.r.o., Kúpeľná 3, 08001 Prešov

Obec Raslavice

15.10.2018

Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2018/001364-002

2018/155

66 738,09 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Raslavice

15.10.2018

Zmluva o poskytnutí verejných služieb

2018/154

15,00 EUR

Orange Slovensko, a.s. Bratislava,Prievozská 6/A,821 09,Bratislava

Obec Raslavice

15.10.2018

Zmluva o poskytnutí verejných služieb

2018/153

15,00 EUR

Orange Slovensko, a.s. Bratislava,Prievozská 6/A,821 09,Bratislava

Obec Raslavice

15.10.2018

Zmluva o bežnom účte

2018/152

Neuvedené

VÚB a.s.

Obec Raslavice

11.10.2018

Dodatok č. 1 k zmluve č. 700/72/2017 o poskytnutí podpory vo forme úveru

2018/151

Neuvedené

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Štátny fond rozvoja bývania

Obec Raslavice

11.10.2018

Zmluva o dielo - „Rekonštrukcia miestnej komunikácie v osídlení s MRK

2018/150

15 844,85 EUR

Obecné služby Raslavice, s.r.o.,,Hlavná 154,086 41,Raslavice

Obec Raslavice

04.10.2018

Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia

2018/149

1 300,00 EUR

Národné osvetové cemntrum

Obec Raslavice

04.10.2018

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.z.: ZoP/2018/134

2018/148

7 192,50 EUR

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice

04.10.2018

Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov Zmena stavebníka

2018/147

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice

02.10.2018

Zmluva o pripojení do distribučnej siete

2018/146

Neuvedené

SPP a.s.,Mlynské Nivy 44,810 00,Bratislava

Obec Raslavice

02.10.2018

Zmluva o pripojení do distribučnej siete

2018/145

Neuvedené

SPP a.s.,Mlynské Nivy 44,810 00,Bratislava

Obec Raslavice

27.09.2018

Zmluva /dodatok o servisnom prenájme rohoží

2018/144

Neuvedené

Lindstrom s.r.o.

Obec Raslavice

27.09.2018

Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu a licenčná zmluva

2018/143

1 500,00 EUR

Mafia Corner - Michal Marušin

Obec Raslavice

24.09.2018

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021J024-222-13

2018/142

180 206,47 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Raslavice

19.09.2018

Dohoda č. 18/34/054/333 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenia č. 2

2018/141

15 825,12 EUR

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Obec Raslavice

19.09.2018

Zmluva o nájme

2018/140

300,00 EUR

GAS-MG,spol.s.r.o., Komenského 315, 08901 Svidník

Obec Raslavice

11.09.2018

Dohoda o odbere stravy

2018/139

Neuvedené

Obec Lopúchov

Obec Raslavice

11.09.2018

Kúpno predajná zmluva

2018/138

48 048,00 EUR

Hovanec Pavel

Obec Raslavice

03.09.2018

Kúpna zmluva

2018/137

6 600,00 EUR

Obtulovič František

Obec Raslavice

03.09.2018

Zmluva o vytvorení (podaní) umeleckého výkonu, uzatvorená podľa § 71 ods. 1 a § 39 z .č. 618/2003 Z. z. (Autorský zákon)

2018/136

4 200,00 EUR

Alitera s. r. o., Bratislavská 955/22A, 90044 Tomášov

Obec Raslavice

03.09.2018

Dohoda o odbere stravy

2018/135

Neuvedené

Obec Kochanovce

Obec Raslavice

03.09.2018

Zmluva o podaní umeleckého výkonu

2018/134

3 000,00 EUR

Musichouse s.r.o.

Obec Raslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: