Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.04.2018

Úrazové poistenie

2018/074

6,64 EUR

Komunálna poisť.,Štefánikova 17,811 05,Bratislava

Obec Raslavice

13.04.2018

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2018/073

25,00 EUR

Jurčišin Ján

Obec Raslavice

13.04.2018

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2018/072

40,00 EUR

Belunková Helena r. Vlašková

Obec Raslavice

12.04.2018

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2018/071

25,00 EUR

Durak Vladimír

Obec Raslavice

11.04.2018

Kúpno predajná zmluva

2018/070

47,00 EUR

Bili Milan

Obec Raslavice

09.04.2018

Zmluva č. 38041 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

2018/069

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Raslavice

09.04.2018

Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2018

2018/068

20,00 EUR

Súkromné centrum voľného času ELBA

Obec Raslavice

09.04.2018

Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2018

2018/067

20,00 EUR

Mesto Bardejov

Obec Raslavice

09.04.2018

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2018/066

25,00 EUR

Belejčáková Magdaléna

Obec Raslavice

09.04.2018

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2018/065

25,00 EUR

Kotiková Anna

Obec Raslavice

09.04.2018

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2018/064

40,00 EUR

Bednárová Eva

Obec Raslavice

09.04.2018

Dodatok č. 1/2018 ku darovacej zmluve o vysporiadaní vlastníctva

2018/063

Neuvedené

Kotiková Anna

Obec Raslavice

09.04.2018

Kúpna zmluva č. Z201814344_Z

2018/062

108,00 EUR

EURO MEDIA, Košice s.r.o.

Obec Raslavice

28.03.2018

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2018/061

25,00 EUR

Petríková Anna

Obec Raslavice

28.03.2018

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2018/060

25,00 EUR

Bělunková Kristína

Obec Raslavice

28.03.2018

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov č.18/34/50J/15

2018/059

11 611,35 EUR

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Obec Raslavice

27.03.2018

Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHD-CHP č.z.: 18/34/060/352

2018/058

6 252,95 EUR

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Obec Raslavice

27.03.2018

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe

2018/057

300,12 EUR

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Obec Raslavice

27.03.2018

Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách“ kód ITMS2014+: 312051I641

2018/056

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Raslavice

27.03.2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods.6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2018

2018/055

37 063,68 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Raslavice

27.03.2018

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2018/054

25,00 EUR

Sokolová Anna r. Svitová

Obec Raslavice

27.03.2018

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2018/053

25,00 EUR

Štiblarová Gabriela

Obec Raslavice

27.03.2018

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2018/052

40,00 EUR

Hurňaková Mária

Obec Raslavice

23.03.2018

Zmluva /dodatok o servisnom prenájme rohoží

2018/051

Neuvedené

Lindstrom s.r.o.

Obec Raslavice

23.03.2018

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2018/050

25,00 EUR

Bělunková Viera

Obec Raslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: