Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.01.2020

Kúpna zmluva

2020/004

Neuvedené

RECONSTRUCT Slovakia, s.r.o.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

21.01.2020

Kúpno predajná zmluva

2020/003

1,00 EUR

Timko Milan

Obec Raslavice

20.01.2020

Dohoda č. 19/34/054/317o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z

2020/002

6 987,66 EUR

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

15.01.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2019]

2020/001

Neuvedené

LSE- Life Star Emergency s.r.o.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

20.12.2019

Zmluva-o-umeleckom-výkone

2019/188

Neuvedené

Liščinská Kornélia

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

20.12.2019

Zmluva o zneškodňovaní odpadu skládkovaním č. ZM-OH-OD-19-0011/2019 OZON

2019/187

Neuvedené

OZÓN Hanušovce, a.s., Rastislavova 98, 04346 Košice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

18.12.2019

Zmluva o poskytnutí dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

2019/186

Neuvedené

Disig, a.s

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

18.12.2019

Najomna zmluva - MAS Sekčov-Topľa

2019/185

69,00 EUR

Sekčov - Topľa

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

18.12.2019

ZMLUVA o poskytovaní upratovacích služieb

2019/184

281,00 EUR

Sekčov - Topľa

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

17.12.2019

Zmluva č. 1106/2019/DPR o poskytnutí dotácie

2019/183

92 850,00 EUR

Prešovský samosprávny kraj

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

17.12.2019

Zmluva o zriadené spoločného obecného úradu

2019/182

Neuvedené

Obec Raslavice, Spoločný obecný úrad

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

12.12.2019

Návrh poistnej zmluvy č. 2407168626

2019/181

180,08 EUR

Generali Poisťovňa a.s.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

10.12.2019

Zmluva o podmienkach rozšírenia distr. sústavy 1000011219 - ul. Široká

2019/180

540,00 EUR

SPP- distribúcia, a.s., 82511 Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

10.12.2019

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku I/53A

2019/179

25,00 EUR

Bělunková Mária

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

09.12.2019

Dohoda č. 19/34/054/223 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 3“- Opatrenia č. 2

2019/178

31 969,00 EUR

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

09.12.2019

Dohoda č. 19/34/054/184o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa,

2019/177

41 925,96 EUR

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

03.12.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy

2019/176

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

03.12.2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb a balík služieb

2019/175

30,00 EUR

Slovak telekom a.s.,Námestie slobody 6,817 62,Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

03.12.2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb a balík služieb

2019/174

30,00 EUR

Slovak telekom a.s.,Námestie slobody 6,817 62,Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

03.12.2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb a Zmluva o predaji Zariadenia

2019/173

91,00 EUR

Slovak telekom a.s.,Námestie slobody 6,817 62,Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

26.11.2019

Zmluva o bežnom účte

2019/172

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a. s. Žilina, Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

26.11.2019

Zmluva o bežnom účte

2019/171

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a. s. Žilina, Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

26.11.2019

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2019/170

40,00 EUR

Matys Stanislav

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

26.11.2019

Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoÚaO 41/2019/RCV

2019/169

Neuvedené

SPP a.s.,Mlynské Nivy 44,810 00,Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

26.11.2019

ZMLUVA O NÁJME PLYNÁRENSKEHO ZARIADENIA NZ1€ 41/2019/RCV

2019/168

1,00 EUR

SPP a.s.,Mlynské Nivy 44,810 00,Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: