Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.12.2019

Zmluva o podmienkach rozšírenia distr. sústavy 1000011219 - ul. Široká

2019/180

540,00 EUR

SPP- distribúcia, a.s., 82511 Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

10.12.2019

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku I/53A

2019/179

25,00 EUR

Bělunková Mária

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

09.12.2019

Dohoda č. 19/34/054/223 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 3“- Opatrenia č. 2

2019/178

31 969,00 EUR

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

09.12.2019

Dohoda č. 19/34/054/184o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa,

2019/177

41 925,96 EUR

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

03.12.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy

2019/176

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

03.12.2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb a balík služieb

2019/175

30,00 EUR

Slovak telekom a.s.,Námestie slobody 6,817 62,Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

03.12.2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb a balík služieb

2019/174

30,00 EUR

Slovak telekom a.s.,Námestie slobody 6,817 62,Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

03.12.2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb a Zmluva o predaji Zariadenia

2019/173

91,00 EUR

Slovak telekom a.s.,Námestie slobody 6,817 62,Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

26.11.2019

Zmluva o bežnom účte

2019/172

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a. s. Žilina, Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

26.11.2019

Zmluva o bežnom účte

2019/171

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a. s. Žilina, Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

26.11.2019

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2019/170

40,00 EUR

Matys Stanislav

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

26.11.2019

Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoÚaO 41/2019/RCV

2019/169

Neuvedené

SPP a.s.,Mlynské Nivy 44,810 00,Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

26.11.2019

ZMLUVA O NÁJME PLYNÁRENSKEHO ZARIADENIA NZ1€ 41/2019/RCV

2019/168

1,00 EUR

SPP a.s.,Mlynské Nivy 44,810 00,Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

19.11.2019

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2019/167

25,00 EUR

Sabolová Helena

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

13.11.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

2019/166

10 000,00 EUR

Úrad vlády SR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

13.11.2019

Zmluva o poskytovaní poradenských služieb

2019/165

19 170,00 EUR

Ultima Ratio, s.r.o.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

13.11.2019

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2019/164

40,00 EUR

Kollárčiková Marcela

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

13.11.2019

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2019/163

25,00 EUR

Ščešňak Miloš

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

11.11.2019

ZMLUVA O NÁJME PLYNÁRENSKEHO ZARIADENIA NZ 13/2019/RCV

2019/162

86,70 EUR

SPP- distribúcia, a.s., 82511 Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

11.11.2019

ZMLUVA O NÁJME PLYNÁRENSKEHO ZARIADENIA NZ 12/2019/RCV

2019/161

24,70 EUR

SPP- distribúcia, a.s., 82511 Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

11.11.2019

DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb

2019/160

Neuvedené

KOSIT Horný Šariš s.r.o.

Obec Raslavice

06.11.2019

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

2019/159

Neuvedené

Slovenský vodohospodársky podnik š.p, Ďumbierska, 041 59 Košice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

31.10.2019

Zmluva o dielo

2019/158

500,00 EUR

Hudobná skupina Radegast - Miroslav Maník

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

31.10.2019

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE Z ROZPOČTU OBCE č. 2/2019

2019/157

3 360,00 EUR

OFK - SIM Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

31.10.2019

Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu ”Dajme spolu gol“

2019/156

Neuvedené

Slovenský futbalový zväz

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: