Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.09.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy

2019/133

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

20.09.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy

2019/132

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

20.09.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy

2019/131

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

20.09.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy

2019/130

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

20.09.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy

2019/129

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

20.09.2019

Darovacia zmluva na hnuteľný majetok

2019/128

Neuvedené

Marcinová Helena

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

17.09.2019

Zmluva o poskytovaní služby – periskop pre riaditeľov MŠ

2019/127

Neuvedené

Periskop s.r.o. - člen Komensky Group

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

17.09.2019

Dodatok č. 1 k zmluvy USVRK-OIP-2018/ 001364-002_2018

2019/126

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

17.09.2019

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania

2019/125

1 000,00 EUR

ULTIMA INVEST s.r.o.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

17.09.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

2019/124

1 500,00 EUR

ULTIMA INVEST s.r.o.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

17.09.2019

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2019/123

25,00 EUR

Zobková Irena

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

17.09.2019

Dodatok č. 3 k zmluve nebytových priestorov

2019/122

Neuvedené

Sekčov - Topľa

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

05.09.2019

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2019/121

10,00 EUR

Frimerová Andrea Mgr.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

05.09.2019

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2019/120

40,00 EUR

Lukáčová Dana

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

05.09.2019

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní stravovacích služieb

2019/119

Neuvedené

ALŽBETKA, n.o., Školská, 052 01 Spišská Nová Ves

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

05.09.2019

Mandátna zmluva

2019/118

1 260,00 EUR

MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15, 08221 Veľký Šariš

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

21.08.2019

Dodatok k zmluve o podnikateľskom účte

2019/117

Neuvedené

Poštová banka, a.s.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

21.08.2019

Zmluva o umeleckom výkone

2019/116

2 724,00 EUR

Buckingham Entertainment Group s.r.o.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

20.08.2019

Zmluva o dielo

2019/115

4 800,00 EUR

4road s.r.o.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

19.08.2019

Zmluva o dielo

2019/114

2 400,00 EUR

MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15, 08221 Veľký Šariš

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

14.08.2019

Zmluva budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

2019/113

Neuvedené

Miko František

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

13.08.2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb -č. 0903540701

2019/112

25,00 EUR

Orange Slovensko, a.s. Bratislava,Prievozská 6/A,821 09,Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

13.08.2019

Dodatok č.4 k Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPKZP-PO1-SC111-2017-23 165

2019/111

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

13.08.2019

Dodatok č.3 -Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPKZP-PO1-SC111-2017-23 165

2019/110

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

13.08.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. „ZM_SEP-IMRK3-2019-002558“

2019/109

87 631,20 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: