Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.01.2021

Zmluva o poskytnutí dotácii z rozpočtu obce č.1/2021

2021/013

25 000,00 EUR

OFK - SIM Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

26.01.2021

Zmluva o spracovaní projektovej žiadosti na MIESTNY ROZVOJ, ZNIŽOVANIE CHUDOBY A INKLÚZIA RÓMOV (Granty EHP a Nórska, kód výzvy LDI02, September 2020)

2021/012

40,00 EUR

PO & Partners, s.r.o.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

22.01.2021

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2021/011

25,00 EUR

Šerdzik Ladislav

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

22.01.2021

Dodatok č.1 k dohode o vzájomnej spolupráci

2021/010

Neuvedené

Timko Milan

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

20.01.2021

Zmluva o grantovom učte

2021/009

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a. s. Žilina, Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

19.01.2021

Kúpno predajná zmluva

2021/008

1 101,00 EUR

Timko Milan

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

18.01.2021

Zmluva č.1/2021 o ekologicky nezávadnom zneškodnení infekčného odpadu COVID

2021/007

Neuvedené

FECUPRAL, spol. s r.o.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

14.01.2021

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2021/006

25,00 EUR

Novotný František

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

08.01.2021

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2021/005

40,00 EUR

Opett Ján

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

08.01.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 0919 262 484

2021/004

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

08.01.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 0919221071

2021/003

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

08.01.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 0917708651

2021/002

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

08.01.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 0919455929

2021/001

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

31.12.2020

Zmluva č.209 2021 o prevádzkovaní verejných kanalizácii

2020/126

13 878,05 EUR

VaK SERVIS, s.r.o., Kuzmányho 5000/1, 05801 Poprad

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

29.12.2020

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2020/125

25,00 EUR

Palšová Helena

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

29.12.2020

Nájomná zmluva

2020/124

Neuvedené

Gburová Ivana

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

29.12.2020

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2020/123

25,00 EUR

Jančík Jozef

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

29.12.2020

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2020/122

25,00 EUR

Bednárová Marta

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

29.12.2020

Kúpno predajná zmluva

2020/121

218,00 EUR

Olšavský Jozef

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

28.12.2020

Zmluva o dodávke elektriny č. 9566/2020

2020/120

Neuvedené

MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

22.12.2020

Zmluva č. 0130-PRB/2020 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov

2020/119

310 780,00 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

22.12.2020

Zmluva č. 0131-PRB/2020 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti

2020/118

17 270,00 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

22.12.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-514-04340

2020/117

2 000,00 EUR

Fond na podporu umenia

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

22.12.2020

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb

2020/116

7 651,62 EUR

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

21.12.2020

Zmluva o podmienkach rozšírenie distribučnej siete

2020/115

540,00 EUR

SPP - distribúcia , a.s., Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: